Ал кезде мен жогорку оку жайды жаңы бүтүрүп, жумушка кирген элем. Шаарда көп кабаттуу үйдө жалгыз жашоочумун, үчүнчү кабатта үч батир болсо, ал батирлерде менден башка эч ким жашабайт эле. Бир күнү жумуштан келсем кошуна батирдин жарыгы жанып бирөөлөр келип калыптыр, көңүл бурбай үйгө кирип кеттим. Ошондон кийин ал үйдө сулуу бийкеч жашагандыгы мага белгилүү болду. Бир күнү түн ичинде эшик тыкылдап калды, чыксам кошуна кыз туруптур, коркуп атканын айтып жанына болуп туруумду суранды. Макул болуп кирсем, чын эле коркуп ашканасына да кире албай калган экен . Сүйлөшүп олтурсак 92 – жылкы экенин, Россияда иштеп келгенин, айылга барбай азырынча бул жаңы сатып алган үйүндө жашап тураарын айтып отурду. Саат түнкү он эки болуп калганда кетүүгө камынып, мен үйүмө барып эс алайын десем, мен корком бул жакка эле жатып алчы кандай айырмасы бар деп калды.

А мен эч жаман оюм жок эле жатып алдым. Күндө жумуштан келсем алдыман тозуп, же үйгө келип чакырып кетет. Бир беш күндөй чогуу түнөдүк. Алтынчы күнү кечинде ал жаткан керебетинен коркуп жатам деп түшүп келип, жерге, жаныма жатып алды. Ар нерсени сүйлөшүп жатып бир кезде көз илинип катуу уктап кетиптирмин. Бир кезде котогумду бирөө кармап жатканынан чочуп ойгонуп кеттим. Ойгонуп өңүмбү же түшүмбү дегенче эле котогумду чын эле сылап жатыптыр. Ошол замат мойнунан кучактап өөп, жыттап баштадым. Кийимин өйдө көтөрүп эмчектерин соруп кумарга бата баштасам, ал жанталашып кийимдерин чечүүгө киришти. Мен токтобой анын эмчектерин, ичин, мойнун өөп-жыттай бердим. Бир кезде ал менин көйнөгүмдү чече албай баштаганда энеден туума жылаңачтанып чечинип анын аласын соро баштадым. Соргон сайын кыңшылап, белин бекем кыймылдатып, чачымды уйпалап сигүүмдү самап жатты. Дагы да анын денесин соргондон кийин, колумду сойлотуп амына салсам, амы сууланып калган экен. Колумду салганда эле туйлап ийди. Ошондо котокту амына такап туруп, бирок толук киргизбей амынын сыртын котоктун учу менен сылай баштадым. Тигинин туйлаганы күчөп, бир кезде чыдай албай калып үн чыгарып аңкыштай баштады. Мен сүргөн сайын эрип, эзилип бара жатты. Анан мойнумдан катуу кучактап жаным салчы деп жалбарып ийди. Ошондо котокту салдым матыра. Сиккен сайын туйлап, мени ого бетер дүүлүктүрүп жатты. Ан сайын күчүм ашып болушунча түбүнө чейин матыра сигип жаттым, бир кезде үнүн чыгарып онтоп барып бүтүп ийди. Артынан мен да бүттүм. Сулуунун амы кургабайт болуп бир аздан киийн кайра аны тоңкойтуп туруп артынан котогумду амына киргиздим. Сиге баштаганда ий ооруп кетти деп жаткан, белдин күүсүн күчөткөндө кумарга батып аңкыштап баштады. Бир темпте сиге бердим. Мен бүтүп бара жатканымды сезди окшойт амын тартып, котогумду чыгарып аябай былчылдап кетти азыр жууп келе калайын деп ваннага кирип кетти. Келгенде үстүнө чыгып талтайтып туруп котокту кайра матырдым. Сиккен сайын аңкыштап делбемди козгоп жатты, анан бир кезде бүттүм. Мен токтоп калганда белин кыймылдатып жатып ал да бүттү. Ошентип кошуна кыз менен эрди-катын болуп калдым. Күндө кечинде келип сигип жүрдүм. Амынын ичине эле бүтүрө берчүмүн, кийинчерээк коркуп сөз кылсам мен балалуу боло албайм деп жооп берди, ошондон баштап тартынбай эле сигип жүрдүм. Анан бир нерседен бир нерсе болуп эле ал айылга кетип калды. Мен болсо шаарда калдым. Башында көп эңсеп жүрүп кийин унутуп деле баштадым. Айылынан кайтып келген жок, издеп мен деле барган жокмун. Ошентип байланышыбыз үзүлүп калды. Бирок бир алты айдай күндө жыргатты мени.