Жайдын баш ченинде үйдө отурсам, кошуна келин чуркап келди. Чай куйчу ай, тиги Созул эженин келесоо баласы келиптир. Накта келесоо экен, короодо сабиз отоп жатсам келип жалдырап карап турат, эй эмне жалдырайсың деп белимди түздөп аны карасам. Жөн эле турам, сизди карап деп мылжыят. Мени каргандай мен сага эмне кино белем. Азыр апаңа айтып өпкөңдү үздүрөм. Бар оокатыңды кыл жалдырабай десем, бир аз туруп Жеңе миң сом берсем эмчегиңизди көрсөтөсүзбү дейт. Эсим ооп туруп калыптырмын эмне деп жатат деп. Эмне деп жатканы мээме жеткенде айкырыкты салдым, атаңдын как башы келесоо деп. Дагы эмнемди көрсөтөйүн деп. Тиги келесоо камырабай туруп, жеңе бекер эмес ар бир эмчегиңизге беш жүз сомдон берем дейт. Ай аман-эсенинде кетип кал, азыр кошуна-колоңду чакырып абийириңди айрандай төгөм. Кандай мээң иштебеген эмесин деп бетин гана түгөттүм. Ал болсо дагы деле камырабай көрсөткүңүз келбесе көрсөтпөйм деп эле койбойсузбу айкырбай деп мага сын тагып коёт, жерден ташты алып бир урсам качып кетти. Шаарда жүрүп накта келесоо болуп келген окшойт деп ачууланып отурду. Канчада ал келесоо десем, аскерден келип шаарда окуп жатат, бул кейпи менен шаарда эмчегин көрбөгөн катын калган эмес го деп күлүп калды. Ошол университеттен ошентип эмчек караганды окутуп жаткан го деп кобурап бүтө албайт. Мен болсо ичимден ойлоп коём бир оорукчан неме болсо керек, бирок эмчегин көрсөтүп миң сом алып алса кайра жабышпайт эле да, миң сом талаада жатыптырбы деп. Кинодон же телефондон көргөнгө караганда эмчекти өөнүнөн көргөндү жакшы көргөн эме го деп. Ошентип ал окуя унутулуп калды. 

Бир күнү кечинде короодо ар нерсени кылып жүрсөм жанагы Улан деген бала короонун четинде мени карап туруптур. Жанагы Мээримге беш жүз сомдон ар бир эмчегиңди көрөм деген эме. Чочуп кетип, ай эмне болду десем

-Жөн эле жеңе. Байкем үйдө жокпу?

-Жок, талаада чөптө жүрөт.

-Үйдө жалгызсызбы?

-Ооба балдар сууга түшөбүз деп кеткен.

-Жеңе кичине акча таап албайсызбы деп келгем.

-Кичине болгондо канча. Эмне жумуш экен?

-Оор деле эмес жеңе. 

-Оор эмес жумуш болсо акчаны кантип табат, айтпайсыңбы?

-Мага эмгениңизди көрсөтүп койсоңуз, ар бирине беш жүз сомдон төлөп берем.

-Ушул жерден көрсөтөйүнбү?

-Эми үйүңүздүн ичинен деле көрсөтүп койсоңуз болот, сөзсүз короодон эмес. Же тиги боз үйдүн ичинен деле.

-Мин сом бересиңби анан? Кана мин сомун барбы деги?

-Андан көп деле бар деп, болжол менен жыйырма миндей акчасын көрсөттү. Акча керек десеңиз башка нерсе кылганыңыз үчүн андан деле көп берем.

Миң сом талаада жатыптырбы деген ой кетти. Лифчикти чечип, футболканы көтөрүп көрсөтүп коюп миң сом алып алсам эмнеси жаман эле деп жүрү деп боз үйдү көздөй бастым. 

Ал кашаадан тез эле ашып түшүп менин артымдан боз үйгө кирди. Эки жакты карасам саратанда эч ким көрүнбөйт. 

Боз үйдүн ичине кирип, маңдайыма туруп, кана көрсөтпөйсүңбү деди. Биринчи билет анан концерт дегенди белесинби келе миң сомду десем, чөнтөгүнөн миң сом алып чыгып колума сунду. Эмчегимди көрсөтүп бир жумада тапчу акчаны эки мүнөттө таап алаарыма кубанып, футболкамды көтөрүп эмчегимди ага көрсөттүм.

Бир тике карап туруп, мощный экен жеңе, кармап көрсөм болобу деди. Мээмди чакпачы көрсөтсөң эле миң сом берем дебедиң беле, көрдүңбү? Бар эми дедим. Карматсаңыз дагы миң сом кошуп берейин жеңе деп жанды койбойт. Келе акчаңды деп акчасын алып футболкамды көтөрүп ме кармап ал дедим. Эмчегимди назик колдору менен сылап үрпүн айландырып бир аз катуурак мыкчып кармап, эмчегимди сылап алды. Эмчегимдин үрптөрү чоңоюп баштаганын байкай калып, аларды кайра колу менен сылап кирди. Болду эми деп колун түртүп футболкамды түшүрүшүп алдым. 

Болдубу, бар эми деп эшикти ачып эки миң сомду чөнтөккө салдым. 

Жеңе, акча керек болсо мага айтыңыз дагы бир нерсе үчүн мындан да көп берем деп калды. Канча бересиң жана эмне кылганым үчүн десем, мисалы шымыңызды чечип, мага көчүгүңүз менен тиягыңызды көрсөтсөңүз эки миң сом берем дейт. Эй келесоо, чыкчы эшикке. деп түртүп эшикке чыгара баштасам, Жеңе беш миң сом деди. Башымды чакпай жоголчу деп колунан кармайын деп жатсам жеңе сегиз миң беремин деди. Сегиз миң дегенди укканда токтоп калдым.  

Оорукчан эмеге көтүмдү, амымды көрсөтүп сегиз миң алсам эмне болмок эле деген ойлор пайда болуп кетти. Токтой калып он миң десем, жеңе сегиз миң же мен кете берейин дейт. Эй өлүп кетсинчи деп, кантип көрсөтөйүн дедим. Коё тур деп боз үйдүн эшигин жаап, короого чыгып дарбазанын эшигин илип келдим ачылбагыдай калап. Кошунанын короосун карасам эч ким жок, шашып боз үйгө кирип, келе сегиз миңди деп акчасын алып, шымым менен турсийимди шыпырып чечип салдым. Уялганымды айтпа, бирок сегиз миң да оңой акча эмес болуп жатпайбы.

Артты кара жеңе, эми эңкейип алаңызды ачыңыз сиздин амыңызды көрөйүн деди. Айтканындай тоңкоюп столдун четин кармап бутарымды жылдырып аламды ачтым. Амыңыз ширин экен жеңе, бирок ичи көрүнбөй жатат ичин ачып көрсөтүңүз деди. Унчукпай колдорум менен эриндерин тартып амымдын ичин көрсөттүм. Жеңе эки миң кошоюн амыңызды карматып койбойсузбу деп калды, ушунча болгондон кийин мейли эми деп кармай бер, бирок эки миңди келе бери десем эки миңди колума карматты. Тоңкоюп турсам колу менен амымды кармап, акырындан эриндерин сылай баштады. Анан клиторумду сылап баштаганда менин каалоом келе баштады. Кайра эриндерин сылай баштаганда, колдорун амымдын ичине салып, сылаганын каалап кеттим, дүүлүгүп. Эриндерин сылаган сайын колу амыма кирсе экен деп көчүгүмдү кыймылдата баштадым анын колун көздөй. Антип жатканымды өзүм да байкабай калыптырмын. Амыма манжасын салуусун каалап жатканымды сезди окшойт, бир кезде акырын сөөмөйүн салып баштаганда амымдын ичинен ширеси агып, анын манжаларына жабыша баштады. Башым чуулдап, ичимдин ылдыйы жылып, бутум менен амым титиреп дүүлүгүп кетти.

Дүүлүгүп кетип бир балээ болорун сезип мен денемди түздөп турсийим менен шымымды кийип, болду, кино бүттү, бар эми деп боз үйдүн эшигин ачканы жөнөдүм. 

Жеңе болсо болду. Бирок котогумду амыңызга салдырсаңыз дагы он мин берем. Эгер токтоно албай сигип бүтүрүп алсам дагы беш мин берейин деп калды. Ичимден өлгөн турбаймынбы эми дедим. Бирок колу менен амымдын ичин бекер эле чукубадыбы котогу менен чукутуп он миң алсам эмне болмок эле, бүтүп салса он беш мин алам, бекер деле бир бөтөлкө аракка деле сигишкен күндөрүм болбоду беле деген ой кетип макул болдум. Келе он миңди деп акчаны санап алып, тоңкоюп столду кармап туруп бердим. Ал котогу менен менин амымдын эриндерин сүрткүлөп дүүлүктүрүп, анан клиторумду укалап, амымдын ширесин кайра агызып туруп котогун амыма салды.

Котогу амыма киргенде жылуу сезим денемди каптап, дүүлүккөнүм күчөп бара жатты. Котогу амымдын ичи менен жылып бара жатканда, денемди майда калтырак басып баштады. Бир кезде котогун түбүнө чейин киргизип туруп, кыймылдабай бир мүнөттөй турду. Андан кийин улам темпти жогорулатып мени чоң котогу менен сиге баштады. Котогунун жылуулугунан улам амым күйүп-жанып амым анын котогун тим эле мыкчып кучактап алгандай болду. Ар бир кыймылын сезип, ар бир кыймылы мага ырахат тартуулап жатты. 

Ырахатты кубалап, кумар көлүнө уламдан-улам тереңдеп кирип бара жаттым. Бир кезде бутумду, ичимди, колдорумду майда калтырак басып, денем тырышып келип оргазм алып бүтүп алдым. Көптөн бери оргазм албаган жаным кыңшылап келип бүтүп салдым. Жыргал деген ушу да. Тиги болсо дагы эле белин кыймылдатып сигип жатты. Бир кезде ал да токтоп калып денеси чымырканып барып бошой түштү. Ий ичине бүтүп салды деген ой мээме тык этти да, мейли эки миң сомду болуп калам деп аны карап бүттүңбү десем. Ооба дейт. Ичинеби десем, башын чайкады. Столдун үстүңдө турган эки миң сомду алып, турсийимди кийип, шымымды шымдай үйгө кирип кеттим. Кетип жатып, бир беш мүнөттөй отура туруп анан короонун ылдый жагы менен кет деп боз үйдүн эшигин жаап суу жылытканы үйгө кирдим. 

Акчаларды алып чыгып санасам жыйырма беш миң сом болуптур. Жарым саатта жыйырма беш миң сом таап ошентип отуруп калдым. Бир чети жаман болуп бир чети акча таппадымбы деп өзүмдү сооротуп. Кудай жалгап тиги неме ошол кечте шаарга кетиптир. Бара-бара ал окуя деле унутулуп калган экен. Бүгүн бул сайтты окуп жатып эске түштү.