Көлдөгү санаториялардын бирине дарыланганы келип калдым. Түшкө жакын келген элем, бөлмөмө кирип, кийим-кечекти жыйнаттырганча эле бир-эки саат өтүп кетти.  Шашпай эшикке чыгып отургучтардын бирине отуруп айланага көз чаптыра баштадым. Бир маалда ылдый жактан, санаторийдин кире беришинен, татынакай, келбети келишкен, чоң чемодан сүйрөгөн ак жумал келин кирип келе жатканын байкап калдым. Суктанып эле көзүм менен узатып карап отуруп калдым. Эми ушундай келишкен экен баскан сайын жамбашы чайпалып, эмчектери төшүн тиреп, ичке бели адамдын көзүн өзүнө тартып арбаган. Кабыл алуучу бөлмөгө кирип ал жактан каттала баштады. Бир кезде чемоданын сүйрөп чыкканда мен басып барып жардамдашып коёюнбу деп колундагы чемоданды алдым. Мейлиңиз деп күлгөндө, очкисин көтөрүп, көздөрү бир шумдуктай сулуу экен, сырлуу сулуу десем жарашчудай. Кайсы бөлмөгө барасыз десем жыйырма алтынчы деп калды, мен күлүп кошуна болот экенбиз мен жыйырма жетидемин атым Азат деп колумду сунсам, колумду кармап Асел деди. Колумду кармаганда ток ургандай эле делдирей түшүп, билдирбегенге аракет кылып чемоданын сүйрөп эшигинин алдына чейин жеткирип койдум. Кечке чейин ал оюмдан кеткен жок. Кечки тамактан кийин санаторийде дискотека болот экен. Ал жакка баш баксам Асел да ошол жакта экен. Аны көрүп ошол замат бийге түштүм. Аны бийге чакырып ай-койго койбой бийлеп баштадым. Бир кезде ал да ачылып экөөбүз тарактап бийлеп алдык. Эртеси тамактануу учурунда кайра кезигип бүгүн да дискотекага баралыбы десем макул деп күлүп калды. Түштө сок-пок алып анын бөлмөсүнө барып берип койдум, көңүл бурган киши болуп. Кеч кирип кайра дискотекага жөнөдүк. Дагы убактыбызды көңүлдүү өткөрүп, ынак болуп кеттик. Күндөр зымырап учуп биздин кетчү күнүбүз да жакындап калды. Эмне кылсам деп отурсам, кечинде телефон чалып калды. Менин жанымдагы эже чыгып кетти, келбейсиңби кобурашып отуралы деп. Мен ошол замат жетип бардым. Анекдот айтып, тамаша окуяларды айтып шаңданып жатсам эле бир кезде келип мени артымдан кучактап калды. Ошол замат аны керебетке баса калып аймап баштадым. Эшикти бекит дегенде тура калып эшикти бекитип жатып чечингенге жетиштим. Анан аны чечинте баштадым да шаша-буша котогумду амына тыктым. Нымдалышып турган амына котогум жеңил эле кирип кетти. Керебет кыйчылдап аябай кыжалат кылды, бирок анысына карабай бүтүрдүм. Матрастарды жерге сала калып экөөбүз махабат көлүнө чулгуп кирип кеттик. Эмчегин аймап, мойнунан өпкүлөп аны дүүлүктүрүп жатып кайра котогумду амына тыктым. Ушунчалык сулуу кызды сигип жатканыма маашырканып күч менен кыймылдап жаттым. Ошентип мен 5-6 жолу бүтүрдүм. Сүлгүнүн баары сперма болду. Ысык амы акылдан алып кайра бир сиктим ошондо меники ооруп кетти, сен секс гигантсың го деп күлүп калды. Ошондо гана шалдырап жатып калдым. Эртеси кетип жатып Бишкекке чейин такси менен чогуу келдик. Кечинде кезигели десем, унчукпай отуруп, бир кезде менин күйөөм бар. Болгон нерселер ортобузда калып кезикпей деле койгонубуз дурус болот деп улутунуп алды. Дагы сүйлөйүн десем сөөмөйү менен оозумду акырын басып койду. Ошондон кийин Аселди көргөн жокмун. Бирок Асел менен болгон ошол түн дале менин жашоомду ылгап келет.