Салам кандайсыңар сайттын колдонуучулары. Аяшым менен секс болгон күн тууралуу бир аңгемемди жаза кетейин. Күндөгүдөй эле эртең менен эрте саат алтыда туруп, чай кайнатып, тамак жылытып берип күйөөмдү жумушуна узаттым. Жыйылбай калган төшөгүмө кайра барып чечинип жатып алдым. Негизи түшкө чейин деле кээде уктай берем, качан гана уйкум канганда турам. Кайненем, кайнатам жок өзүбүзчө жашайбыз да ошого үйдө өзүм хан, өзүм бек. Кечке чейин каалаганымды кылам. Ошентип жатсам, эшиктен бирөөнүн кыйкырган үнү чыкты. Күйөөмдүн атын айтып,  Райым деп катуу кыйкырып жатат. Терезеден аңдысам мен ичимден тымызын каалап, жактырып жүргөн аяшым экен. Бул эме короого кантип кирди, дарбаза бек турса деп, шашып күйөөмө чалдым дарбазаны бекитип кеттиң беле десем, жок ачкычты  таппай калып, бекитпей эле кеткем дейт. Ох сонун мүмкүнчүлүк болду деп, төшөгүмдү ачып жылаңачтанып жатып алдым, ич кийимдемин баарын чечип салып. Аяшым кыйкырып кетпей эшикти ачып үйгө кирип келди. Райым деп үн чыгарып коёт, мен болсо уктамыш болуп жатып калдым. Ичимден азыр сонун кумарга батып, аяшым менен сигишип деп элестетип алып, өлүмүш болуп жатып калдым. Мен жаткан бөлмөгө кирип, Анара деп аяшым ойготту. Көзүмдү ачып карасам аяшымдын көзү менин ичке сандарым менен тырсыйган эки эмчегимде. Мен да сыр алдырбай, ой кичине эшикти такылдатып кирбейсиңби, жаткан жерге чейин кире калбай деп, жуурканды жамынып алсам, жамынбай эле кой ушул турпатыңды жүрөккө сактап калайын деп тамашалап. Жарым саат өкүрүп жатып, үнүм да бүтүп калды, обу жоктонбой эле анан өзүн ачпайсыңбы. Көрдүм терезеден, кыйкырып жатсам чечине калып төшөккө кире калганыңды. Эмне каалап жатасыңбы деп каткырат. Шүмшүк, баарын көрүптүр да. Мейли эми деп жуурканды ачып чалкамдан жатып калдым. Жаныма басып келип жыландын башын чыгарып жаткан жоксуңбу? Деди. Эмне жылан десем, мени зордуктады деп, балээге илгени жаткан жоксуңбу деп күлөт. Кайдагыны айтпачы, антип жинди белем, антсең бар Ырайым үйдө жок, кечинде кел деп жуурканды жамынып баштасам, жуурканды алып ыргытып шаша-буша чечинип койнума кирди. Мына сага дегенсип эмчектеримди аймалап, соруп, тиштеп баштады. Колдору менен жан жеримди сылап оозу менен сандарымды аймап жатты. Мен да кем калбай анын мойнунан өпкүлөп, колум менен котогун укулап,  кулактарынын ичине тилимди сойлотуп, оозунан өпкүлөп, тилин соруп баштадым. Ошентип бирибизден бирибиз өтүп бири-бирибизди дүүлүктүрө баштадык. Колум менен котогун ушалап жатсам башын артка силкип бүтүп салды. Шейшеп менен котогун аарчып туруп, коптура калып мени талтайтып туруп амыма салды. Амың эмне мынча ысык деп белин бир калыпта кыймылдата баштады. Бир убакта котогун сууруп чыгып үстүмдөн баса жыгылып кайра аймап баштады. Койчу, салайсынбы котокту дегениме карабай, колу менен амымды ушалап тили менен эмчегимдин учун жалап жатып алды. Мен кайра эрип кете бердим. Онтогон сайын колу менен амымдын тегерегин сыйпалап, бир кезде тили менен жалай баштады. Мен такыр эле элирип кеттим. Башынан мыкчып, амымды бетине катуу такап алдым да сүрткүлөй бердим. Бир кезде тили амымдын ичине киргенде денем дилдиреп, кумарга баттым. Оргазм болдум. Күйөөмдөн көптөн бери оргазм болбогон жаным, эсим ооп эле жатып калдым. Бир кезде котогу менен амымды кайра укалап баштады, болду го десем, жок, амым кайра сүңгүп сигишкенди каалап жатат. Анан эле ал амымды жалап мени жыргатып жатып котогун ооз жагыма алып келди. Айттырбай түшүнгөн жаным анын котогун, ташагын кошо соро баштадым. Ал онтоп токтоно албай амым былчылдап калса да, оозун толук амыма такап, тилин ичине киргизип жалап жатат. Ошондо менен буттарымды талтайтып жатып калдым. Аяшым котогун катуулап амыма салып катуу-катуу сиге баштады. Ошондо көр ырахатты, денем балкып, кумар денеме тарап жатты. Анан дагы бүттүм. Ошол замат аны чалкасынан жаткырып турган котогун укалап туруп үстүнө отуруп амымды салдым котокко. Акырын ары-бери кыймылдап сиге баштадым, ал болсо чачтарымдан сылап, эмчегимди кармап эрип бара жатты. Ошондо кыймылымды катуулатып өлө сонун сигип салдым. Эрендиги амыма атылып, денеси титиреп барып бүттү. Кучакташып, өбүшүп жаттык бир топко. Анан аяшым жылайын деди, мен мейли деп дарбазаны илип алдым. Андан кийин деле дагы эле аракет кылып жүрдү, бирок ал кезде мен бир жаш ойнош күтүп калгам. Эмкиде ошол тууралуу жазайын окуянын чоо жайын.