Кечинде үйдөгүлөр жумуштарынан келишкенде мен шаша-буша шаарды көздөй учуп жөнөдүм. Узатып чыккан куда бала, баштыктарымды көтөргөн, мени таксиге салып бетимден өөп кошотошуп калды. О эркиндикке бара жаттым, шаарга бара жаттым. Бул кырдаалга ичимден толкуп жатсам эле шоопур киши мени сөзгө тарта баштады. 

Жанагы узатып чыккан иниңби? 

Ооба, алысыраак инилерим болот.

Сага такыр окшобойт экен го?

Алысыраак деп жатпаймынбы.

Шаарда иштейсиңби же окуйсуңбу?

Инфакта окуйм төртүнчү курс.

Аа жакшы, жатаканада турасыңбы же туугандардыкындабы?

Эжемдер менен турам. 

Жигитиң барбы? Сүйлөшкөн, көтөндөшкөн жигитиң деп тамашаламыш болуп калды.

Ооба бар, сүйлөшкөнү өзүнчө, көтөндөшкөнү өзүнчө деп мен да тамашалап койдум.

Оо, жакшы экен! Квартирага чыксаң туугандарын жаман көрбөйбү?

Эмнеге чыкмак элем? Акча, каражатым жок болсо. 

Мындай деп сүйлөшпөйлүбү мен сага квартира таап берип, анын акчасын да төлөп турам, болгону кез-кезде эле барып турам сага. 

Сиз улгайып калган адам экенсиз, жашырагын издеп көрөйүн болбосо сизге кабарлап коём деп тамашаламыш болдум. Тигинин токточу түрү жок.

Кой антпе жүрөгүм менен тиги аспабым али жаш бойдон деп башы менен аласына ийкеп. 

Ой байке эмне эле мени квартирага чыгара албай убара болуп жатасыз?

Айтпадымбы себебин, же сен кызсыңбы? 

Ооба кызмын.

Ой жок, кыз эмессин. Кыздыгы барлар башкача болот.

Кандай болот, же эмне кыздыгым ачылып калып, аны сиз көрүп калдыңызбы?

Аланда кеп жок, фигуранда кептин бары.

Ой койгулачы байке. Менин кыздыгым сизди анчалык бушайман кылбашы керек, башка теманы сүйлөңүзчү.

Кептин төркүнү ошондо болуп жатат каралдым деп, колун саныма коё калды. Мен шарт этип колун алып жибердим.

Байке эмне кылайын деген оюңуз бар, жөн отуруңузчу деп кагып койдум. Байкем болбойт улам күчөп.

Бир сообума калбайсыңбы карындаш, Бишкекке деп берген акчанды анан үстүнө андан эки кылып кошуп берейин.

Кантип?

Макул болуп мени менен бир жатсаң эле болду го чырагым.

Коюңузчу байке.

Спермам мээге тебип сенин санынды көргөндө өзүмдү жоготуп бара жатам, шаарга аман-эсен жетели, бир сообума калчы карындаш деп жалдырайт. Бир кезде колун саныма коюп бутумду ушалап баштады. Денем дүр дей түштү. Болору болду деп мен да шап этип анын котогуна асылдым. Чочуп кеткен тиги, машинаны четкерек барып токтотуп мени көздөй итерилди. 

Байке жолдон алыс айдап койсоңуз боло? десем, мынакей деп машинасын көк шиберди аралап айдап жөнөдү. 

Шиберге жеткенде машинадагы болгон одеял, жер төшөктөрүн алып чыга калып бат эле төшөк камдап ийди сигишүүгө. Мен өктөм үн менен байке жалай салыңызчы десем юбкамды чечип, турсийимдм шыпырып, делдейип эле туруп калды.

Байке амымды жалай калыңызчы десем

Койчу жөн эле сигишеличи дейт мукактана

Жөн эле эшек менен сигишет, жаласаңыз жаладыңыз болбосо кеттик жолго деп турсийимди кийе баштадым. Солдоюп келип эле үстүмөн басып жыгылып, амымды жалап баштады.

Кинодо көргөндөй эле жалай бериңиз акеси десем, кинодон көргөн эмес элем дейт, азыр интернеттен көрсөтөм үйрөнүп алыңыз деп тамашага салдым. Бир убакта кинодогу порно артистерден кем калбай рольго кирип жалай баштады эле, мен балкый баштадым. Дагы дагы деп белимди ишара кылып тилин толук бойдон амыма салып ийгим келип баштады, ошондо аке сал котокту десем, кооп турган котогун амыма шак эле салып жанталашып сиге баштады. Котогу өлө чоң экен, тыккан сайын жатыныма тийип, көздөн от чыгып кетчүдөй болуп жатты. Котогу чын эле зор экен. Ары-бери итергенде тим эле бала туугандай болуп кетип жаттым. Аке акырыңызчы десем, кайдан, күүлөнүп алган акемдин токточу түрү жок. 

Чыда, чыда деп улам кайталап менин тар амымды сигип жатты. 

Ой аке амым айрылды окшойт деген бойдон мен бүтүп жиберип, байкемдин белин бекем кучактап айкырдым. Чочуп кеткен байке мен да бүттүм демиш болуп менин оозумду алаканы менен басты. Болбой эле мени сиккенин уланты, амым ооруп баштаганынан байке кичине секинирек кыймылдаңызчы, оорутпай десем, азыр амын көнүп кетет деп кайра эле сигүүсүн улантты. Чоң котоктун касиетиби мен да үч төрт жолу бүтүп ийдим, жан жеримдин жарылгандай ооруганына карабай.Байке бүткөндө денеси калтырак басып мууну бошоп үстүмөн баса жыгылды. Өтө катуу чанырдын го секелек, мындай коток көрө элек белең, жигитиндики карлик го деп күлүп калды. Байке ичине эмне бүттүңүз, эми дарыга да акча бересиз десем, албетте, албетте деп чөнтөктөн убадалашкан акчаларын сууруп чыгып бере баштады. Отурган машинанын ичинен ам менен коток эле жыттанып калды, анысына болбой шаарды көздөй болгон сапарыбызды улап кете бердик. Юш-Бишкек жолунда болгон секс окуям ушундай таризде болгон эле.