Салам мен ушул сайтты окуганыма бир ай эле болду. Мага аябай жакты. Бул жерде көп кызыктуу окуялар бар экен. Менин атым Талгат жашым жыйырма беште эл катары эле кара-тору жүзүм жана жарашыктуу дене мүчөм бар. А ортонку мүчөм кудайга шүгүр. Кудайым бир кесим этти аябай эле берген он сегиз сантиметр.Анда көп сүйлөбөй мен өзүмдүн башымдан жакында эле болуп өткөн окуяны жаза кетейин. Мындайраак тууган акем бар. Ал мага кошуна болуп жашайт. Киришип чыгышып турабыз. Келинчеги (жеңем) жана бала чакасы бар. Мурунураак үйдө жуунуп жатсам, жеңем келип калыптыр үйгө. Үйдө эч ким жок эле. Эшик ачык болчу. Жеңем ким бар үйдө дейт. Мен болсо кире бериңиз жеңе. Мен эле деп кыйкырсам. Үнүм чыккан жака келди. 

Душтун эшиги бир аз ачык эле. Атайын ачтыбы же ойлонбой ачтыбы эшикти. Шарт эле кирип келе калды. Менин жылаңач денемди көрүп эле кайра артка атып чыкты. Ой, айтпайсыңбы, жуунуп жатам деп. Ары жактан кобуранып, сүйлөнүп жатты. Менин аспабымды көрдүбү же көргөн жокпу иши кылып мен да уялып калдым. 

Азыр чыгам жеңе деп, чайканып бат эле чыктым. Ой жеңе эмне болду, жөн жай элеби десем. Уялыңкы күлүп. Бүгүн акең шаарга кетип жаткан. Көтөрүп барып келгенге чаканыраак баштык сурап жатат деп калды. Мен азыр деп сумканы алып чыгып бердим. 

Кетип бара жатып жеңем үйдөгүлөр каяка кетти деп сурап калды. Мен болсо алар да шаарга кетишкен, бүрсүгүнү келет десем, жалгызсынбы дейт. Ооба бүгүн үйдө жалгыз эле болом десем, кечинде келип тамак ичип кет деп калды. Макул деп үйгө кирип кеттим. 

Кечинде чакырды эле деп тамакка бардым. Аркы-беркини сүйлөшүп көпкө отурдук. Жеңем ак жумал, сулуусунан келген, арык чырай, жамбаштары шилекейди агызган жан эле. Ошентип олтуруп жеңем айтып калды. Мен да душуна жуунуп алайынчы эртең таң заарда бир жерге бармак элем деп. Мен макул жуунуп алыңыз десем. Күлүп абайла анан сен да эшикти ачып жибербе мендей болуп деп калды. Ой ичинен кулптап алыңыз деп күлүп койдум уялгансып. 

Чынында жеңем уяла турган эле аял. Аябай сулуу. Ошентип үйгө бардык. Ал өзүнүн жууна турган шаймандарын, сүлгүсүн алып кирип кетти душка. Мен болсо телевизор көрүп жатып көзүм илинип кетиптир. Бир маалда жеңем келип, эй бала кир да ордуна жат, төшөгүңдү салып койдум деп, ашкана жакка кетип калды. 

Мен уйку соом менен бардым дагы жуурканга ороно жатып калдым. Бир маалда жеңем келип ойготуп калды бала мен кетип баратам эшикти илип аласыңбы деп. Макул деп туруп аркасынан бара жатсам колунан самыны түшүп кетип, күтүүсүз эле эңкейе калды ала калайын деп. Мен да токтогонго жетишпей аркасынан жамбашына барып такалып калдым. Жеңем онтойсуз болуп, ой деп эле мени карап күлүп жиберди. Эмне эле болуп жатам деп.

 Мен жөн турбай тамашалап ойдо жок эле, ошентсин деп буйруп жаткан го ия жеңе дей салсам болобу. Жеңем ошону эле күтүп тургансып эле. Жүрү анда буйруп жатса, буйруктан качмак белек, буйрукту аткара салайын деп мени карап күлүп ийди. Мен да чын айтып жатабы же сынап атабы деп эки ой болуп эле туруп калдым. 

Жеңем колумдан тарта мен жаткан комнатага жетелеп, мени сүйрөп эле жөнөдү Жамбашына такалганда ойгонгон котогум күттүрбөй зыңкыя түштү. Аркасынан баратып керебетке жакындаганда көтөрүп төшөккө жаткыза салдым. Ойлонуп, каршы болуп кетпесин дегенсип. Жеңем да шаша-буша халатын чече салып мени өпкүлөп кирди. 

Ох жеңемдин эриндери балкылдайт, ширинин айт. Сүйлөнүп жатып менин турсийимди да чечкенге үлгүрдү.  Жаным сени көптөн бери эңсеп жүрдүм эле. Бүгүн насип болгон экен. Сенин котогуңду бир кыздан уктум эле айылдаш. Кайниңиздин котогу чоң деп, ошондон бери көргүм келип жүргөн. Ошону көрөйүн деп жана душка кирбедимби. Жаным эми бир жыргатчы деп кыңшылап кирди. 

Мен болсо жамбаштарынан кармалап, мойнунан өпкүлөп, эмчектерин мыжыгып эзгилеп баштадым. Жеңем ого бетер кыңшылап, онтоп жатты. Делебемди козгоп жатты. Азыр коё тур деп, турсийин чечип ыргытты да, менин котогумду кармап алып аны шыпылдатып ушалай баштады. Зыңкыйып турган котогумду улам-улам кармап тан калгансып, көздөрүн алайтып жатып бир кезде өпкүлөп учун оозуна салып соро баштады. Укмуш сорот экен, айлантып, чимирилтип. Тим эле кайф алып жыргайт экенсиң Ошентип 3-4 минутадай сорду. 

Анан акырын амын түкүрүгүм менен суулап котогумду амына такап жайдан киргизе баштадым. Амы ушунчалык таар экен зорго киргиздим. Ошентип сиге баштадым. Башында көнгөнчө деп акырындык менен, жайыраак сиктим. Көнгөндөн кийин, амы сууланышып, коток кенен-кесир кирип чыгып баштаганда бат баттан сиге баштадым. 

Жеңем болсо аңкыштап эле туйлап жатып калды. Ох, ах кандай сонун, сик-сик ох ай ах деп тим эле аңкыштап жатат, мен болсо таар амга мас болуп жеңемди сигип жатканыма сүйүнүп бат баттан ого бетер күчөп сигип жаттым. Жеңемдин оргазмы келе баштадыбы, айтор денемди тыткылап, чапчылап баштады. Ох дагы, ах, ай ах, ушундай сыяктуу онтогон үнү үйдү жарды. Сикчи катуурак, токтобочу, жаным дагы-дагы.

 Ушунчалык чоң  экен сеники амымдын кычуусу канды. Котогундан айланайын деп эле титиреп жатып калды. 

Анын онтогонуна эле бир топ дүүлүгүп калган мен анын аркасынан эле тердеп кургап спермамды амынын ичине түшүрүп эле жатып калдым. Экөөбүз тең сулап, кучакташып жатып калдык. 

Саатты карасам жыйырма мүнөттөй токтобой сигиптирмин, мен үчүн бир кун тынбай сиккенге эле тете болду. Жеңем болсо өзүн токтотуп, мени карап, бала акеңе айтып жүрбө анан эртең. Сеники соонун экен, анда-санда акең жокто ушинтип турсак жаманбы. Болгонду оозунан чыгарба деп катуу эскертип жатты. 

Мен болсо ой жеңе эмнеге айтмак элем. Сиз айткандай болсо эле болгону. Камсанабаңыз жеңе деп кайра эриндеринен өөп көтүң акырын сылап, ам жагын сылап жата бердим. Жеңем бир кезде колумду алып, азыр келем деп душка жылаңач бойдон кирип кетти. Кайра келип менин жаныма отуруп кетким келбей жатат, ушул жакка эле жатып алсамбы деп күлөт. Жеңе жатып алыңыз жесем кой, кошуналар эмне дейт. Үйгө кайтайын.  Андан көрө байкатпай түн ичинде конокко келип кет деп күлүп, кийинип алып чыгып кетти. Жеңем менен беш жылдай ойнош болуп жүрдүм. Кийин өзүнөн өзү мамилебиз муздап экөөбүздүн жашообуз эки жакка бурулуп кетти. Бирок азыр деле жеңемди көрсөм ошол күндөрдү эстеп алам.