Батир издеп жүрүп жарнамадан тапкан бир номерге чалып калсам жаш келин жооп берип калды, батир бош элеби десем бош келип көрүп кетсеңиз болот, бүгүн эс алып, үйдөмүн деп калды. Шак эле макул болуп барсам баардык шарттары менен үч бөлмөлүү элиткадагы батир экен, үйдү көрүп жактырып, баасын анча жактыра бербей үйдүн ээси болгон жанагы келин экөөбүз бир топ тартышып туруп калдык. Сүйлөгөндө үнү өтө назик, карагаттай көздөрү, кичине кырдач муруну, коондун тилиминдей ширин ийри эриндери, албырган ак жумал жүзү, башына салынган ак жоолугу үлбүрөп адамдын делебесин козгоп жиберди, төшү ачыгыраак кофтасынан эмчеги бултуюп чыгып, тасырайган жамбашы көздүн жоосун алып, жоон сандары сезимди кытыгылап котогумду тургузуп жиберди. Көз албай, кадалып караганымды байкаган сулуу келин, чоң жигит тынчылыкпы, эмне мынча жалдырайсыз, 300 доллар деп жатпаймынбы деп жылмайганда күйүп кеттим күл болуп, арманда гана калдым. Күйөөңүзгө Кудай бериптир, пери экенсиз, сиздин койнуңуз эмес колуңузду кармап учурашканымда дүүлүгүп барып араң токтодум, сизде сулууну көргөнүмө  жетине албай турам десем, ал сырдуу жылмайып, улутуна мени карап, эзесиз да, күйөөм сиздей мени баалаганда кана деп, ары бурулуп ашканага кирип кетти. Колго түшкөн коёнду, коё бербей кармап калайын деп артынан бөлмөгө кирсем, столдун жанында туруп, жоолугун оңдоп салынып жатыптыр, капкара олоң чачын көргөндө эсимден тандым да нес бойдон туруп калдым. Мени башкача карады, ошондо кармана албай жаным белинен бекем кучактап, чачынан жыттап, моюнунан соруп, өпкүлөй баштасам, анын да дем алуусу оорлошуп, демигип эшикти ил дегенге эптеп жарады. Коё берер замат эле коридорго чыгып эшикти бекитип көйнөк менен спортивкамды чечип туш келди ыргытып турсийчен, ал кирген спальныйга уруп кирдим. Мен көрүп, оозун баса күлүп туруп калды, колун жүзүнөн алып эле оозуна чапталып өөп кирдим, ортобуздагы бейтааныш деген сезимди такыр алып салып көптөн бери тааныштай эркин өбүшүп баштадык. Узак өбүшкөндөн кийин аны чечинтип керебетке жаткырдым да кулагынан баштаган киндигине чейин өөп жатсам калтыраган үнүн акырын чыгарып, жаным амымды өпчү дейт. Ого мунун каалоосу ханышанын каалоосундай го деп коюп юбкасын өйдөгө көтөрүп туруп, турсийин четке жылдырып ширеси чыккан амын акырын тилим менен жаласам аахх деп титирейт, 2-3 мүнөттөй жаладым да, анан сары майдай сактаган котогумду алып чыгып кош алмасынын ортосунан өйкөтө өткөрүп оозуна жакындатып келсем, лып этип эле оозуна салды аябай назик, аярлап башкача сорот экен, саламга жараша алик дедиби ал да бир-эки мүнөттөй сорду да, батыраак сикчи чыдабай баратам деп буттарын талтайтты. Нымдалышкан ысык амына котокту киргизгенде көзүм караңгылап барып араң өзүмө келдим да, мачодой түр жаратып баттан кыймылдап сиге баштадым. Көптөн бери секс болбогон себебинен меники эми күүлөнгөндө эле түшүп калды, эмне болду деп нааразы болгонсуп баштаганда, бул жөн эле разминка болчу азыр деп котокту колум менен ушалап, амына чапкыласам кайра чыңала түштү эле амына такап түртө салып колуман келишинче сигип жатып калдым. Эки бутун эки жакка кастарлап керип алып амын суктанып карап иштеп жатсам буттарын далыма койду да өзү кошо белин кыймылдатып барып суланып жатып калды. Котокту чыгарып душка жөнөйүн деп жатсам, аспабымды кармап туруп, бир аз мыжыгып туруп, үстүмө чыгып аны амына салып ат чаап кумарлана баштады. Ошентип ал келинди махабатка сугарып, өзүм махабат көлүнө балкып, бирок квартирасына жашабай турган болуп кете бердим.