Бир жыл мурун болгон окуя. Жашым 20да. Атым Өлөң Айылда турабыз. Төрөй элекмин. Былтыр боюмдан түшүп калды. Мурунку жылы кышында күйөөм шаардан мал караганга деп бир адам алып келди. Ал биздин кыштоодогу бээ, уйларды карайт. Кыштоодон түшпөйт. Каникулда биз кыштоого бардык, күйөөм кесиби боюнча мугалим. Барып ошол жакка жашап калдык мал карамай менен кун өтүп. Ал кечке кой кайтарып келет. Кыштоодогу үй бир эле бөлмөлүү. Коридору бар. Ал коридорго жатат. Бирок жылуу. Мен өзүм келбетим келишкен, чачым узун, эмчегим экинчи размер, келин сынына толуп чытырап, буластаган келинмин. Сулуулукту табият аябай эле берген мага. Ошон үчүн күйөөм мектепти бүтүрбөй ала качып алган. Бирок төрт жыл болсо да төрөй албай жүргөм. Ошентип кыштоодо күндөр өтүп жатты.

Бир күнү күйөөм улак тартканы башка айылга кетти. Экөөбүз калдык. Ал койду эрте айдап келди, себеби аба-ырайы бузулуп баштаган. Мен жүрдүм короодо чөп салышып, тосушуп. Нары бери чуркап тосуп, эмчегимди делбиретип. Карап коёт бирок үндөбөйт. 85-жылкы экен. Өңү капкара, мурду муштумдай. Бир маалда бээлер келди. Ат аларды коруп кишенеп тиягын чыгарып алды. Булкунуп атат.

Барып чу деп калды. Ат болбой эле тиягын чыгарып суу агызып атат. Менин амым сууланышып кетти. Карап эле калыпмын. Ал мени карап туруп башкача бир эмоция көргөзүп койду. Мен азыр ушунун алдында каңшылап жаткым келип кетти. Бирок сыр бербей үйгө кирип кеттим.

Тамак жасап от жагып отуруп калдым. Күүгүмдө кирди үйгө. Экөөбүз чай ичип отурабыз. Анан эле кулагын кармап калды, онтоп калды. Эмне болдуңуз десем ооруп атат дейт. Суук тийген окшойт от жагып берейин деп от жактым. Күйөөм болсо дале жок. Эшикке чыгып жаканы карадым жок. Ай жапжарык. Үйгө келе турган жол тоону ашып түшөт. Кырга чыкканда эле үйгө даана көрүнөт.

Айгыр ат дагы кырга чыгып эле кишенейт. Кайра кирдим үйгө. Жанагы аттыкы эле эсимен чыкпайт. Чабаныбыз кулагын дагы эле кармап отурат. Анан компресс кылып берейин десем арагыңды жөн эле куюп берчи деп калды. Чыныга толтуруп куюп бердим. Бир тартып туруп эле түгөтүп салды. Ааа деп күркүрөп койду.

Эрип кеттим, агып эле койнунда болгум келип кетти. Дароо эле жанына жакын барып башын укалай баштадым. Мемиреп тынч алып калды. Чыдабай эмчегим менен бетин аймалап кирдим.

Сен кыз кычышып калгансыңбы деп эле көтөрүп алды колуна. Сүйлөй албай оозуна жабыштым. Ал жинди болгон немедей үн чыгарып менин санымды уйпалай баштады.

Кынашып багынып бердим. Чечиндик шашып. Котогун кармап ишенбей карап жибердим. Себеби мынча чоң котокту мен видеодон гана көргөм. Күйөөм ушундай коток болгондо амына кирсе аа деп амын айрылат эле деп тамашалап калчу. Мына эми киргени турат. Амымдан суу агып болбой калдым. Эшиктеги күрөктүн сабынан да жоон экен. Узундугу 20-22 смдей бар. Буралган белимен орой кучактап көтүмөн сылап, эмчегимди соруп айламды кетирип таштады.

Шилекейим куюлуп, өзүмдү жоготуп бараттым. Мени эмне кыласыз байке демиш болуп котогун амыма салса экен деп белимди итердим. Сигем, сигем сенин оюна келбегендей кылып сигем карындаш деди. Ооба байке, аңкыштата сигиңизчи дедим шыбырап.

Тоңкойтуп туруп, амымды тили менен жалай баштады. Үйдү жаңырта онтой баштадым. Котогун амыма такап туруп, акырын түрттү. Котогунун учу амымдын оозуна такалып, сууланышып турса да кирбей атты. Каймакты сыйпа деди буйруп. Пияладагы каймактан сыйпадым. Тоңкойдум. Ат катары окур жанып, желкемен жыттап байталым менин буралган деп котогун амыма сойлотуп жиберди. Эми мен үйдү эмес айлананы жаңырттым.

Амым не болуп кеткенин билбейм, шаркырап эле суу агып эсим ооп жатып калдым. Артыман эле сигип атты. Күрүлдөп, күшүлдөп, сүйлөнүп, сөгүнүп сигип жатты. Дагы бир нече жолу бүттүм. Анан дагы бир.

Ангыча аныкы атты амыма, делбемди козгоп, айкыртып. Амыман аккан спермасы, жерге чейин агып түштү. Колуна түшүп берип жаттым, алдында кылыктанып. Бир маалда турду тердеп кургап. Котогун көрүп тан калам, мынча неге чоң деп. Каалап кеттиби кайра менин чатымды керип басып жылды. Котогу батпай бутумду көтөртүп туруп тыкты эле, жаным көзүмө корунуп кетти ооруганынан.

Кыйкырып ийдим. Мындай болбойт экен деп, тоңкойтуп туруп дубалга жөлөп туруп ура баштады. Котогу кирери менен бүтүп салдым. Чачыман тартып туруп тыгып, тыгып жатып аттырып жиберди. Аңгыча кырдан эримдин айгыры кишенеди. Шашып-бушуп кийингенге жетиштик. Атып чыктым эшикке. Күйөөм ырдап келе жатат. Мас экен. Кайра кирдим үйгө Ал коридорго төшөгүн салып жатып алыптыр. Чүмкөнүп. Үстүңөн сыйпаласам, котогу турган боюнча экен. Шымымды ылдый шыпырып, колум менен котогун амыма таамайлап үстүнө эле отура калдым. Ат чаап, бирок терең киргизе албадым, мына дагы бир жолу асманга учуп алып, тер жыттанган мойнунан өөп алып, от жагууга кириштим. Күйөөм келди мас. Аттан эптеп түштү. Аны чакырып үйгө алып кирдик. Атын байлады. Уктадык баарыбыз жыргап. Андан кийин да коп жолу каңшылап байтал болуп бердим. Ушундай кызык аңгеме.