Кышында ичимдин ылдый жагы түшүнүксүз себептен улам ооруй баштады. Анчалык катуу эмес, бирок кыймылдаган сайын оорута берип жүдөтүп ийди. Суук тийгенби деп доктурга барып көрүнмөй болдум. Жашаган жеримдеги поликлиникага барсам эл толтура кезегим бүгүн жетчүдөй эмес. Үйгө келип интернеттен жеке клиникадан гинеколог издей баштадым. Баары бош эмес болуп келип бир поликлиникада гинеколог бар экенин кечки жетиге чейин кабыл аларын айтып калышты. Мени алтыга жазып коюумду сурансам, бирок гинеколог эркек экенин айтышып бирок жакшы адис экенин кошумчалап кетишти. Жакшы адис болсо эле болот, алтыга жазып коюңуз деп, кечки алтыда барып калдым клиникага. 

Каттоочу бөлүмдөн кагаздарымды колума алып, жиберген кабинетти көздөй бет алдым. Бара жатып гинеколог десе бир жашап калган түрү суук адам деп элестетип алдым негедир. Ошондой ойлодум. Эмнеге экенин билбейм. Барып эшикти ачып киргенде нес болуп туруп калдым. Себеби гинеколог дегени сулуу бир орто жаштагы адам экен. Бою узун, далысы кен, келбети келишкен, чырайлуу адам экен. 

Нес болуп турсам эле аркы бөлмөдөн чыккан медсестра колумдагы кагазды алып өтүңүз деп кагаздарды толтура баштады. Доктур менин кайсы жерим ооруп жатканын сурап, дагы беш-алты суроо берип туруп эле, түшүнүктүү креслого отуруңуз текшерейин деп калды.  Медсестранын бардыгы мага кайрат берип парданын артына кирип чечинип баштадым. Чечинип бүткөн соң креслого отуруп, ичимден эркек киши менин тиягымды кандай көрөт болду экен деп ичимден күлкүм келип күлүп жибердим. Бир кезде кабинеттин эшиги ачылып жабылып доктур мен жакка кирип келди. 

Бут жагыма отуруп менин аны көздөй дагы жылып коюшумду суранып өзүнүн аспаптарын ала баштады. Мен үндөбөй эле көчүгүмдү креслонун аяк жагына болушунча жылдырдым. Күзгүнү алып жан жериме өтө аярлуу, назиктик менен акырын салып, он колу менен менин жан жеримди, жатынымды карай баштады. Ар бир кыймылы ушунчалык так экен, мен өзүмдү доктурга эмес эле массажды жакшы жасаган кыйын массажистке келгендей сезип кетип жаттым. Ал ушунчалык дыкаттык менен назик менин жан жеримди карап жаткандыктан, жан жеримди массаж кылдырганы келгендей эле болуп жаттым. Ал өтө назиктик менен менин жан жеримдин он жактагы эриндерин кармап, сол жак эриндерин кармап кароо жүргүзүп жатты. Колун ичине салып акырындык менен аларды сылап ачып, назик ары-бери кыймылдатып жатты. Бир убакта колун алып чыкканда менин дүүлүгүүнүн чегине жеткен жыныстык эриндерим тултуюп көөп чыгып жерге тийчүдөй эле болуп калды. Аябай дүүлүгүп чыккан себебинен өзүмдү ыңгайсыз сезип, уялганымдан өлүп кала жаздадым. Менин уялганымды байкаган доктур кабатыр болбой, өзүмдү бош кармап жатышымды суранып, бөлмөдө экөөбүз эле калганыбызды айтып, уялбай жатышымды суранды. Көзүңүздү жумуп жакшы бир нерсени ойлоңуз деп кеңеш берди. Жана ал мени зордуктабасын тамаша кылып айтып мени тынчтантууга аракет кылды. 

Анын айтканын угуп мен көзүмдү жумуп, өзүмдү бошотуп, тынч жатып калдым. Доктур колундагы кол кабын чечип акырын менин сандарымды сылап, жан жеримди колу менен сыйпап жатып бир кезде амымды тили менен жалай баштады. Биринчи клиторумду жалап толкундаткандан кийин, тили менен амымдын ичин назик тили менен укалап баштады. Клиторумду, амымдын ичин укалаган сайын менин амымдан ширин суу бөлүнүп чыгып мен акырындык менен креслонун кармагычын кармап алып акырын онтой баштадым. Мен мындай ырахатка батып, мындай кумарланып көргөн жан эмес элем. Ичим күйүп, жалындап, тырмагымдын учуна чейин дүүлүгүп чыкты. Онтоп, такыр болбой баштаганымда акырындык менен кайра санымды өпкүлөп, амымдын тегерегин тили менен жалап, эриндери менен амымдын эриндерин тарткылап, аябай эси-учумдан тайгызды. Тили менен кайра амымдын ичин жалап баштаганда көкүрөгүм жалындап, бетим күйүп жанып, онтоом күчөп барып амымдын ичинен шириндигим атып кетти. Доктурдун бетине жабыла. Ошондо ал күлүп жиберип аялдардын амынан чыккан ширинин жакшы көрөрүн айтып тамашалап, менин денемди бүт бойдон өпкүлөгөнгө, бир да жерин калтырбай жалаганга киришти. Оозу тийген жерлерим титиреп, толкундангандан ырахаттын көлүңө балкып кирип, сүзүп жаттым. Улам аба жетпей чөгүп бара жаткандай болуп, денем кайф алганына баарына кайыл болуп. 

Бир кезде доктур мени жерге түшүрүп шымын шыпырып котогун чыгарганда өзүмдөн өзүм эле анын котогун жалап жуктап баштадым. Мурун жийиркенүү сезими бар эле котокту кантип эле соргонго болсун деген. Бирок кайфтан акылынан азгандай болуп турганда ал негизги маселе болбой калат экен. Эки колум менен котогун ууштап, аны назик ары-бери укалап туруп тилим менен жалай баштадым. Доктур башын артка таштап, онтогонго киришти. Ошондо тилим менен анын ар бир жумурткасын жалаганга өттүм. Эми ал ырахат көлүнө сүздү. Котогун оозума салып колдон келишинче түбүнө чейин соргонго аракет кылып жаттым. Ал болсо менин чачымдан кармап белин мени көздөй ыктап, ар бир соргонума жооп кылып жатты. Бир кезде котогу таштай катып калганда оозумдан чыгарып учун тилим менен жалап, оозум менен соруп баштаганда котогу жумшарып денесин калтырак басып бетиме анын эрендиги атылды. Ысык сперма бетиме тийгенде мен да башкача бир кумарланып кеттим. Мурун мындай кумарлана аларымды билген эмес элем. 

Ошентип биздин секс бүтүп экөөбүз бети башыбызды жууп жаттык. Баштыктан косметикамды алып чыгып, чачымды тарап, кейпимди түздөп кирдим. Экөөбүз тең үндөгөн жокпуз. Жасанып бүткөн соң, түз эле эшикке жөнөдүм Ал да үндөбөйт, үн чыгарса эле бурулуп ооба дегени турам бирок, тилекке каршы такыр үндөгөн жок. Ошентип эшикке чыгып кеттим.