Бул окуя жакында эле болду. Бир жогорку оку жайдын студентмин, кесибим юрист, окуудан тышкары стажировкада жүрөм бир ишканада. Элдер менен көп иштегендиктен бош убакыт деле болбойт. Бирөөсү жакшы айтса бирөөсү жаман айтып жумуштагыдай эле абал. Ошентип бир күнү отурсам бир байке келди, мени көрүп эле, ой ата, сулуу кыздар келип калган го деп тамашага салып сүйлөп калды. Мен да жөн турбай жооп кайтарып сүйлөшө кеттик. Бир кезде түшкү тыныгууда эмне кыласың, бош болсоң чогу тамактанбайлыбы деп калды. Бекер тамактан ким качмак эле, түштө өзүм чалып коём деп узатып ийдим. Түшкү тыныгууга кыздар менен жакын жердеги бир кафеге баралы деп камданып жатсам, телефон шыңгырап калды. Алсам жанагы байке экен, телефонумду кимден алганын билбейм. Бир кафеге заказ берип коюп сени сыртта күтүп жатам дейт. Кыздар шек санабасын деп тууганым келип калыптыр деп, алардан эрте шашып эшикке чыктым. Чыгып эки жакты карасам, кара тойотада отурган экен. Баттан басып барып унаасына түштүм. Мен сонун кафеден орун алып койдум деп унаасын айдап жөнөгөндө, байке элге көрүнбөй эле коёлучу. Мүмкүн болсо тамагыңызды унаадан эле жеп албайлыбы дедим. Ичимден ойлоп жатам тамагын жеп алгандан кийин экинчи келбеңиз деп айтайын деп. Ал кафеге кирип тамактарды салдырып чыкты да унаасын айдап жөнөдү. Жакын арадагы бир үйдүн жанына келип токтоп жүрү ушул үйдөн тамактанып алалы, унаадан ичмек белек деп калды. Мен коркуп баштасам, бул досумдун үйү, ал Россияга кеткен эч ким жок, коңшулары сени эмес мени тааныбайт деп үйдү ачып тамактарды көтөрүп мени ээрчитип кирип кетти. Тамакты түрлөп алган экен, суусундуктары да бар экен. Курсакты тойгузганча ар нерсени сүйлөшүп отуруп, тамактанып бүткөндөн кийин мени кайра жумушка таштап койду. Кыздар көрбөсүн деп, унаасын алыс токтотуп чуркап кирдим жумушка. Жумушта отуруп тиги байке такыр оюман кетпейт, кен далылуу, көзү бакырайган, узун бойлуу, чымыр денелүү байке экен. Аны ойлогон сайын өзүнчө эле дүүлүгүп кетип жаттым. Ошентип жумуш бүткөндө эшикке чыксам телефон шыңгырап калды алсам, тиги байке. Сүйүнүп кеттим, бирок шек алдырбай эмне болду байке десем. Бир кафеге кирип анан үйүңө таштап койбоймунбу деп калды. Мейли таштасаңыз таштаңыз, бирок кафеге кирбей эле коёлучу десем. А билгем ушинтериңди, жанагы үйгө дастаркон жасатып койдум, ошол жакка барып романтический ужин кылалы деп күлүп калды. Көптөн бери жата элек элем, ошондон уламбы кыскасы өзүнчө эле дүүлүгүп баштадым. Мен кыздар менен чыгып бусикке түшүп бир аялдамадан кийин түшүп калдым, байкенин унаасы ошол жерде турган экен, шып барып ага отуруп калдым. Зымырап жанагы үйгө жөнөдүк. Барсак жакшынакай кылып дастаркон даярдатып койгон экен кенен отуруп калдык. Тамактанган соң, винодон куюп ичирип салды. Бир кезде кел алдыма отурчу деп колуман кармап өзүнө тартты. Мен каршылык кылбай эле барып отуруп калдым. Мени кучактап белимден баштап акырын сылай баштады. Бир кезде өбүшүп калдык. Анан шашпай кийимдеримди чече баштаганда мага баары бир боло түштү. Мен да аны чечинте баштадым. Колу менен амымды эзе баштаганда анын суусу агып, нымдалышып эле жатып калды. Мен да анын котогун кармап ушалап баштадым. Котогу чоң жана жоон экен. Бир чети чочуласам бир чети ушул котокту көрөйүн дедим. Бир кезде чалкамдан жаткырып туруп, чатымды ачып туруп, котогун матырып салды. Сигишкенди каалап жаткан мен ошол замат көтүмдү кыймылдатып анын ар бир кыймылына жооп кыла баштадым. Жоондугунан уламбы мен бат эле бүтүп ийдим. Катуу кайф менен бүтүрдүм. Амыма тыккан сайын кайра дүүлүгүп, кайф болуп, кыймылдаган сайын онтоп жаттым. Ушундай бир сигилип жаттым түшүмдөй эле болуп жатты. Үстүмө чыгып сиге баштаганда, эки бутум менен белинен бекем кучактап алдым. Ал түбүнө чейин тыкканда амым тим эле ыйлап ийе жаздап жатты алган ырахаттан. 

Уялуу сезим кетип, өзүмдү кеңири сезип калдым. Амымды сыласам көөп калыптыр, башымды көтөрүп карасам кызарып кетиптир. Менин кылып жатканымды байкап калып экинчисин салсам чыдайсыңбы деп чачымдан сылап сурап калды. Мен унчуккан жокмун. Бир кезде тоңкойтуп туруп котогун кайра амыма салып былчылдатып сиге баштады. Амым бир аз ооруганы менен бирок аябай кумар алып, ырахатка батып жаттым. Бир кезде катуулап сиге баштаганда амымам жел чыгып такыр эле балчылдап баштады. Амым ооруп келе жатып бир кезде денем титиреп, такыр эле балкып барып бүтүп салдым. Ал болсо катуулап баштаганда амым оорута баштады, мен амымды тартканча эле ал да бүтүрүп салды. Котогун сууруп чыкканда амым эс алып, жаным жай алып жатып калдым. Жакында дагы жолугалы деп жатабыз ошол байкемди эстесем эле суум агып кетет.