Кимге кандай сигишкен жагат билбейм, бирок мени эркектин тамыры чыгып турган карылуу колдору, кен далысы, таза денеси, кою чачтары төшөк алдында акылымдан адаштырып коёт, эркегин келип кыса кучактап алкымындан өөп, сылап, сыйпалап, кийимиңди чечиндирип жатса, экөөң тең жыпжылаңач болуп төшөккө кирсең, эркегиңдин жытына тойбой мойнунан аймалап, тилинен соруп, эзилишип, ал да сенден кем калбай жаныңды койбосо эзгилеп, эркектин карылуу кучагында, оор салмагынын алдында эрип, эзилип жаткан кандай гана ырахат, кандай гана бакыт! 

Анан эле эмчегиңден соргулап, жагымдуу жаласа, ылдыйлап отуруп амына жетип катып калган котогун улам сүргүлөп, чапкылап анан кооп, шишип калган амыңа тыгып жиберсе дүйнөдө экениңди унутуп өзүнчө башкача сезимде болуп эрип каласын.

 Котогун киргизип-чыгарып тарсылдатып сигип баштаса экөөң тең марага жетип ал эрендигин эмчегине аттырып, жагымдуу өбүшүп жыпжылаңач кучакташып жатып калган кандай сонун! 

Эркегин сигип бүткөндөн кийин эркелетип өөп, кыса кучактап жатып алса, аял үчүн бакыт жоктур мындан артык! 

Сен мээникисиң дегендей эркегиңди кызганып, өлүп кете жаздайсың го тимеле. Сигишкенге бир тойбой калгансып, кайра жармашып оозунан соруп чапталышып өбүшө кетип, кайра экинчи сигишүү башталат анан.

Баардыгыңарга жагымдуу сигиш каалайм, эркектер кыздардын кыздыгын алганыңарды жазгыла, калп айтып жазмай жок. Кыздар силер дагы биринчи сигишкениңерди төкпөй-чачпай жазгыла, биринчилер такыр эстен кетпесе керек.