Сөз башынан болсун: Жашым жыйырма бирде. Келишкен бою узун, көп кыздардын кыялындагы жигиттердин бирим. Үй бүлөдө жалгыз уулмун. Ата -энем баардык шартты түзүп берген... 

Дүкөн жана мончо иштетебиз экөө жанаша салынган. Үйгө кирип-чыгып иштете берем. Ошого байланыштуу он биринчи класстан кийин эч жерге тапшырбай, жогорку оку жайын окубай калгам. 

Ата-энем үйдө деле турушпайт. Көбүн эсе үйдө жалгыз калууга туура келет.

Бизнес үйдө болгонуна байланыштуу көчөдөгү дос балдар менен катташканга такыр убактым жок. Күнүмдүн баары дүкөн жана мончо иштетип жатып өтөт. Бирок эл менен аралашып күнүм деле кызыктуу өтөт. Жаңы адамдар жана кыздар менен таанышып дегендей....

Жаңыбыздагы мектепте, башталгыч класстарга сабак берген мугалим бар. Аты Бегимай 94-жылкы, күйөөсү менен ажырашып, бир кызы бар. Ал кызы балдар бакчасына барат. Менден ал эже ар дайым карызга алып, айлыгы тийгенде айдын аягында карызын төлөп берип кетчү. Биз ачылгандан бери 3 жылдан бери ушундай көрүнүш. 

Бирок аябай келишимдүү, жагымдуу, жүзүнөн нур жанган айым . Карасаң көзүнөн, күлсө күлкүсүнөн эзилип, эрийсиң. Чачын сарыга боёп, ак түстөгү костюм жана юбкасын кийип алып дүкөнго киргенде нес болуп эле туруп калчудай сулуу. Эми тим эле жерге жатып алып бутунун манжаларынан баштап санына чейин жалай бере турган эже кыскасы..

Өзүн аябай токтоо алып жүрөт, ажырашкандан кийин бир да эркек менен көргөн жокмун. Кошуна тургандан кийин ким эмне болуп жатканын элден билип турасын да. Кечки тогуздарда, бир күнү, ал эже дүкөнгө бир курбу кызы менен кирип калды.

- Кандайсың?

- Жакшы, өзүңүз? Караңгыда келбейт элеңиз, тынчылыкпы эже?

- Ооба, баары жакшы.

- Айта бериңиз эмне аласыз?

- Мага карызга берип турасын да ээ, деп күлүп койду.

- Албетте, сизге бербегенде кимге берем.

- Бирок бүгүн көп нерсе алам.

- Макул эже, айдын аягында берсеңиз болду. Эмне конок тозуп жатасызбы же майрамбы?

- Ооба, бүгүн менин туулган күнүм деп калды. 

Анан мен аны куттуктап, алчусун берип, кетейин деп жатканда тамашалап, мени деле чакырып койбойсузбу туулган күнүңүзгө десем. Дүкөндү жапкандан кийин келип кет сөзсүз күтөм деп калды. Эже тамашалап жатам, досторуңуз келсе мен кантип отурмак элем десем, экөөбүз эле болобуз келе бер досторум деле келбейт деп чыгып кетти. Башкага алаксып баштаганымда эшиктен кайра баш багып, келип кет, макулбу, күтөм, келбесең таарынам деп эшикти жаап кетти. Алар кетээри менен дүкөндү бекитип, мончого бир сыйра чайканып чыга калып, болгон түзүк кийимди кийип, дүкөндөн торт, шампан, коньяк алып баштыкка салып алып жөнөп калдым. Короосуна жетээр менен акырын дарбазасын каксам, ким бул деп үн чыгарды эже бул мен Азиз десем, келип дарбазаны ачып, кир деп, короого киргизип, каалганы бекитип койду. Үйүнө кирип, залынан орун алып отуруп, ала баргандарымды үстөлгө чыгарып койдум.  Жөн эле койсоң болмок дейт, эже кантип кур кол келмек элем, кыжалат болбоңуз деп чай ичип отуруп калдым. Жанагы курбу кызы көрүнбөйт, туалетке чыгып кеткенби деп отурсам, көпкө жоголду. 

Тиги курбуңуз бир жакка кетти беле десем, апасы ооруп жаткан, ошону операцияга киргизебиз деп чалышканынан ошол жакка жөнөдү. Сени ырас чакырыптырмын деп күлүп калды. Эже мен анда кете бербейминби жолтоо болбой деп туруп баштасам, жок отур, конокко келип кетип калмак белен, анын үстүнө туулган күнүм болсо мени жалгыз таштап кетет белең. Отур деп, тортту кесип, коньяктан стакандарга куюп алдыма койду

Болгону экөөбүз, ошол күнү менден өткөн бактылуу адам жок эле. Капысынан ууртумдан жылмайсам, эмнеге күлөсүң деп калды. Жөн эле эже, болгону тост сүйлөйүн дегем деп стаканды колума алып, каалоо-тилек айтып бир стакандан жутуп ийдик. Ичибизге кирген эме тилетип кайра бирден куюп ичип жатып коньякты бат эле ичип салдык. Экөөбүз тең бир топ эле кызып калдык. 

Билесиңер да аялдар мас болуп алса арманын айтканды жакшы көрүшөт эмеспи, тиги да өз арманын айтып баштады. Түшүнгөнүм боюнча күйөөсү аны алгандан кийин үйдө бир күн болсо бир күнү болбой, көрүнгөн катын менен жүрүп алган экен. Аягында чыдабай кетем десе төрт тарабын кыбыла деп койгон экен. Үйдү талашайын десе, үйдү энесине каттатып коюптур. Кыскасы кызын алып чыгып кеткен экен.

Андан соң, арак куюла баштап экөөбүз такыр эле келжейип калдык. Бир кезде ал ырдап, мен каргадай үнүм менен коштоп калдым. Ошентип отуруп бир убакта экөөбүз кучакташып калыптырбыз. Көптөн бери эркек менен боло элек эме өзүн тыштап ийген окшойт. Мен деле андан калышпай ага бир нерселерди сүйлөп, бажылдап калыптырмын. Бир кезде эжемдин башы үстөлдүн үстүнө шылкыя түштү, чочуп ордумдан атып туруп, башын көтөрсөм мага асылып, оозуман өпкөнгө аракет кылып калды.

 Белинен кармап бөлмөсүнө жетелеп кирип, дивандын үстүнө отургузсам, чалкасынан сулап жатып калды. Кете берейин деп, бирок эжени тыштап кете албадым. Сандары көрүнүп диванда жатса, эриндери, төшү арбап жатса кантип кетесиң. Барып эле эрининен бир өптүм. Аябай жумшак экен, ал да мени кучактап кумарлана өбүшүп кирдик. Кайра-кайра көчүгүн сылап оозунан шимирип жаттым. Каршылык кылган жок. Тилинен өлүп-талып соруп, тили жулунуп кетчүдөй сордум. Эмчектерин мыжыгып, көйнөгүн чечип, эмчек кабын чечип жибердим. Эмчектери кебездей жумшак экен, тилим менен эмчегинин учтарын жалап, соро баштадым Соргон сайын белин итерип, кыңкыстап коёт. Жагып жаткан экен деп мен ого бетер күчөдүм. Мойнунан, эмчектеринен тамтык калтырбай сордум. Эжекем кумарга батып кетти. 

Шашпай шымын чечип колум менен турсийинин сыртынан амын ушалап дүүлүктүрө баштадым. Анан турсийин чечип туруп котогумду амына такап алып, учу менен ары бери кыймылдатып, амына сүртө баштадым. Ошол эле кезде мойнун да аймап жаттым. Бир кезде амы нымдалышып коток амына кирип кетти. Котогумду сууруп чыгып котогум менен клиторун укалай баштадым. Аңкыштаганды ошондо көр. Туйлап, такыр токтоно албай калды. Мен болсо жакшылап бир сиксем кийин да сигем деген ой менен ага толук ырахат тартуулоого аракет кылдым. Кээде телефондон көрүп турчу порнолорумдун кереги ошондо тийди. 

Ал толук балкып калганда акырын котогум менен амын укалап келип котокту амына кайра салдым. Кайра чыгарып ийбесин дедиби, эки буту менен белимден катуу кыпчып белин кыймылдатып мени сиге баштады. Андан кем калбайын деп мен да жанталашып белимди итерип, сигип кирдим. Балкыган денеси балыктай туйлап, бир кезде дирилдеп келип бүттү. Мен да артынан бүтүп калдым. Сүлгү менен котогумду аарчып, анын амынан аккан эрендикти кошо тазалап сүрүп бердим. Өзүмө тоңкойтуп туруп котогумду кайра амына алып бардым. Бул жолкусун киргизбей амынын сыртын сиге бердим. Байкаганым боюнча ошондон көп ырахат алат экен. Беш мүнөттөй амынын сыртын сиккенден кийин ал бери бурулуп оозума чапталып калды. Мен да анын эринин тиштеп, тилин соруп аракет кылып жаттым. Мас болуп жаткан жаным ошондо куландай соо болуп калдым. Үстүнө чыгып буттарын ачып котогумду кайра амына салып туруп, бир калыпта сиге баштадым. Экөөбүз тең бүтүп, сулап жатып калдык.  Ошону менен уйкуга кетиптирбиз. 

Эртең менен ойгонгондо кечээкинин бири жок болуп баш ооруйт. Тиги туруп кетиптир. Аны издеп чыксам ашканада жүрүптүр. Кел деп туздалган бадыраңдын суусун берди. Аны ичип жатып, уялып жатам. Бир кезде чай куюп жатып Азиз эч нерсе болбогондой эле жүрө берели деди. Мен макул дегенсип баш ийкеп, бирок кайра эрсинип, эмнеге десем, Сен үйлөнө элек жаш баласың, жакшы бир жарга жолугасың. Экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болбойт, менин кызым бар деп кесе айтты. Мен үндөбөй отуруп калдым. Чай ичип бүткөн соң дүкөндү көздөй жөнөдүм.

Азыр деле аны көргөн сайын аны менен болгум келип кетет, бирок ошол түн акыркы тун болгонун түшүнүп, ичимден сызып жашап жүрөм.