Жакында мени менен болгон бир кызыктуу порно окуямды жаза кетейин. Кечинде жумуштан соң үйдө чалкалап жатсам, Жанара деген тааныш келин бар эле, ошол телефон чалып калды. Телефонду алсам эмне кылып жатасыз дейт демитип. Бир аз кызып алган экен атаң көрү. Кызып алса эле темтендеп менин телефон номурумда басып ушундай адаты бар чалып калмай. Аны менен да ал кызып калган жеринен бир тойдон таанышкам, таанышып үйүнө жеткирген күнү эле шалпылдатып сигишкен элек. Бул жолу да ал мени менен сигишүүнү энсеп алган окшойт, эмне кылып жатасыз, ким мененсиз дегенине караганда. Өзүм жалгыз үйдө жатам десем, байкеси барып калайынбы же келип каласызбы деп шынкылдайт тим эле. Такси кармап меникине келе кал, билесин да кайда жашарымды десем, тамашалап, азыр эле бара калам, бирок кайда жашарыңызды билбейм да дейт занкылдап. Арактын күүсү катуу болот эмеспи. Мен ошол замат жанданып, таксиге отурганда таксистке телефонду бере калсан жашаган жеримди түзүктөп айтып коём деп күлсөм, телефонду коюп салды. Болору болду деп жатып калдым. Бир убакта эле Жанарадан чакыруу келип телефонум шынгырады, ала калсам эркектин үнү кайда жашайсыз деген. Дарегимди тактап айтып, ошол замат дүкөнгө чуркадым. Арак-шарап алып келе калганы. Бир убакта үйдүн жанына келип такси токтоп калды, жанына жете барсам шанкылдаган Жанара акчасын төлөп кой деп кол шилтеп. Мына байкеси деп акчаны суна калып, Жанараны колтуктан алып үйгө сүйрөп кирдим. Кире бериштен эле белинен кыса кучактап, оозунан соро баштадым эле, ал дагы тилин сойлотуп мени менен соруша баштады. Белинен бекем кучактап барып диванга чалкасынан жаткырып, мойнунан соро баштадым эле, ал мага жерге эле жаталычы деп, дивандан жерге сойлоп түшүп кетти. Үстүнөн ошол замат басып жыгылган мен аны чечинте баштадым, өзүм да шаша-буша чечинип. Тикчийген эмчектерин аймап, колум менен амын ушалай баштаганымда, ал ынкыстап белин кыймылдатып баштады. Эмчегинен ылдыйды коздөй өпкүлөп баштаганымда, салчы салчунду деп, ал менин котогумду мыкчый калды. Котогумду анын санына өйкөп келип амына салар-салмаксан болуп котогум менен анын амын кытыгылай баштадым. Ал болсо балкып гана бара жатты, белин улам мени көздөй ыктап, каншылай баштады. Ошондо котогумду сууланып калган амына тыктым эле, жыпжылуу бир балкып жаткан балга эле малынган аарыдай болуп кеттим. Талтайган бойдон белинин күүсүн улам күчөтүп келе жаткан Жанара бир кезде эки чатын кысып туруп белин ого бетер күүлөй баштады. Мен да кем калышпай аны сигүүмдү күчөттүм. Бир кезде бүттү окшойт, ахалап-охолоп эле жатып калды мемиреп. Ангыча мен болбой эле белимди кыймылдатып бүтүүгө аракетимди көрүп жаттым. Шейшепти мыкчый кармай. Жанара бүтө албай жатам, тоңкойчу десем, ал шарт эле тизелей калып тоңкойду эле, мен котогумду анын амына сала калып, жулкунуп сигип кирдим. Аппак денеси, амдын жыты башты айлантып бара жатты окшойт, бүтөргө аз калганда котогумду амынан сууруй калып чалкалап жаткыра калып котогумду оозуна такай баштадым. Жанара ошол замат эле котогумду колу менен ушалап баштап эле оозуна алып соро баштаганда мен бүттүм. Ушундай секс өткөн эле башымдан Жанара атту сулуу менен.