Ал кезде чачым капкара, бакыран көз студент бала элем. Кыз дегенде көзүм кызарып, коток тура берип кыйначу. Ошол күндөрдүн биринде  карындашымдын шаардан дос кызы үйгө келип журүп калды. Анын мөлтүрөгөн сулуу жүзүн, ойноктогон көздөрүн, көрүп эле сүйүп калдым. Ата энем жайдын күнү отпускага Ысык-Көлгө кеткен болчу.Кечке чейин гитара менен ырдап берип жакшылап таанышып отурдук. Ал убакта телефон деген жок болчу, өткөн кылымдын 97-жылдары. Түн киргенде карындашым уктап калды. Шаардык кыздын аты Нүргул болчу. Экөөбүз жетелешип чоң план там үйүбүзгө менин бөлмөмө кирип суйлөшүп отурдук анан мен чыгып эшикти илип койдум. Нүргүлдү кучактасам ал да мен жака ыктап, экөөбүз өбүшө кеттик.Мен аны өзүмө каратып астыма эки бутун талтайтып отургузуп алдым, ысык аласына тийген коток шортамды жыртып кетчүдөй туруп, анын турсийинин сыртынан кирип кетейин деп эле такалып калды. Анын таттуу эриндеринен соруп өпсөм тилин оозума сойлото берди, мамагынан эзгилесем кыншылап амын такай баштады котогума сүрткүлөп, менин котогум болбой эле калды. Амына такап ыйкагыласам кыншылап өзүн жоготуп тилимди жутуп коёюн деп соруп денемен кучактап амын такай баштады. Колумду мамагына салдым, унчукпады, бир колум менен анын апакай санынан сылагылап, койногун жогору которуп мамагын соруп өпкүлөсөм кыншылап болбой калды.Бир колуму турсийинин ичине салып амын сылап, клиторун сылай баштадым, амы сууланышып, суюкутук ага баштады. Койнөгүн чечип салып диванга жаткырдым да турсийин чече баштасам кызмын дейт. Мурда сигишкенсинби десем жок болгону өбүшүп көргөм дейт. Анда мен сени сигем макулсунбу десем жылмайып койду, бетиндеги ямочкасы андан бетер сулуу көргөзүп, кылгырган көздөрү мени сикчи дегенсип турду.Турсийин акырын ылдый кылып шыпырып салып. Оозунан соргулап,кулактарын аймагылап, улам ылдыйлап эмчектерин эзгилеп соруп,амын колум менен сылагыласам ээрип эле жатып калды. Аста кыймылдап анын киндигинен өпкүлөй баштадым да анан сандарына өттүм. Ал болсо эки бутун бекем кысып алган. Амынын кыска жүндөрү жана жыты мени улам мас кылып эки бутун эки жака кердим да клиторун жалай баштадым, амынан чыккан сууларын жалап, тилими эки жака ойноткон сайын ал белин көтөрүп кыншылай баштады, башымды амы жака келтирип астына жатып үстүмө оодарып жиберсем 69 позасында болуп калдык.Ал да кыншылап улам амын оозума ыйкагылап а мен болсо анын өрүк жыттанган амын жалап соруп мас болдум гоо. Колуна котогуму карматып коюп сылап оозуна салчы десем кантип дейт , оозунду ачсаң десем оозун чоң ачты эле салып жибердим. Бир окшуп барып анан меникин ысык оозу менен соро баштады.Котогумдун керитмегин айландырып жалап кайра соргон сайын меники бүткүсү келип амын андан бетер тилим менен жалап соруп амынан акан суулары бетиме агып анын денеси бир башкача титиреп барып эле кыйкырп жатып калды. Бир аздан кийин байке эмне кылдыныз дейт, менде мындай кайф болгон эмес деп чындап эле сигишкен ушунчалык сонунбу деп коёт. Мен котогуму сорчу жан деп аны тизелетип отургузуп өзүм туруп алып башынан кармадым да оозуна котогуму салдым, ал жанакыдан кичине үйрөнүп калыптыр кылыктанып соро баштаганда эле меникин спермам анын оозуна атып кетти.Аны оозун жаап туруп жут дедим спермамы.Эшикке чыгып жуунуп келдик да экөөбүз кучакташып жаттык. Мен анан аппак чын денесине, ипичке белине, домпойгон катуу эмчектерине, жылмакай көчүгүно,томпойгон амына суктанып карап жатттым. Ал ушунчалык сулуу периште болчу. Нүргүл бир убакта байке менин кыздыгымы алчы, я тебя хочу деп котогуму оозуна алып соро баштады.Анын узун капкара тармал чачтарынан кармап оозунан сиге баштадым ысык тилдери котогума жабышып соргон сайын денем ток ургандай ээрип баштадым го чиркин. Мен аны раком тур десем ал кандай дейт, тоңкоюп көчүгүндү которуп тур дедим да аркасына өтүп амынан жалай баштадым, көчүгүнүн тешигине тилимди тийгизип койсом байкээ деп ээригенинен кыйкырып жиберди. Кичине өөп, соруп чалкасынан жаткырдым да амын эки жака ачып алып соро баштадым бир убакта денеси титиреп барып амынын аппак суулары сийдике окшоп атып бетиме жабыла түштү. Бетимди аарчыдым дагы котогуму амына тийгизип ыйкагылап туруп эки бутун көтөрдүм дагы тыгып жибердим.Жаным бир кыйкырды да эси оой түштү.Котогумду амынан сууруп алсам кан болуп чыкты, амынан кичине кан ага баштады мен кайра котогумду киргиздим эле сулуум ачышып кетти деп бир аздан кийин эле өзү анкыштап сикчи деп болбой калды. Үстүндө жатып котогумду ысык тар амга киргизип чыгарган сайын денем ток ургансып бир убакта ал дагы кыншылап барып титиреп бүтүп калды. Мен болсо бүтөйүн дегенде амынан сууруп алдым дагы спермамы эмчегине аттырып жибердим. Аарчынып экөөбүз кыйла жаттык да жуунуп алып ал карындашымдын жанына кирип жатып алды. Эртең менен талтандап басып калыптыр амым ачышып сие албай атам дейт Андан кийин көп жолу сигиштик жолугушуп. Кааласаңар секc жоруктарымды жазам көп кылып.