Сүйлөшкөн кызыма белек сатып алайын деп ЦУМдун кийим саткан бөлүмүңө кирип калдым. Кирер менен жайнаган жарашыктуу көйнөктөргө көзүм чачырап, эки жакты жалдырап эле карап калдым. Ушунча кийимдин арасынан Алтынайга жага турган көйнөк карай баштадым. Ал кийген көйнөктөрдү эстөөгө аракет кылып жаттым. Көбүң эсе ал кыска юбка төшүн бир аз ачкан футболкаларды, блузкаларды жактырчу. Ошол себеп мен блузкаларды барып карап баштадым. Алтынай өтө сексуалдуу кыз болгондуктан аны ар дайым, ар кайсы жерден сиккин эле келе берген жан эле. 

Дүкөндүн ичин карап эмне белек тандоомо башым маң болуп тура бердим. Атыр, гүл деле алып барып берет элем. Бирок Алтынай мени таң калтырган белек кыл дегенинен улам ушул жерде жүрөм. Мээм жетпей эмне аларыма. Бир убакта дүкөндө иштеген бир жаш кыз жаныма келип байке эмне издеп жатасыз деп сурап калды. 

Кызыма бир блузка алып берейин дегем, бирок мээм такыр жетпей койду кандай блузка алаарыма деп күлүп ийсем кошо күлүп .-Кызыңыздын бою канчалык деди?

-Аныгын билбейм бирок сиздикиндей эле. Кичине толмочураак болгону менен сизде эле чырайлуу деп, сөзүмдү оңдоп сиздей сулуу дегеним дедим.

Сатуучу кыз бул жолкусунда катуу күлүп жиберди да, бир аз уяла түшүп

-Жүрүңүз сизге бир эки блузканы көрсөтөйүн деп мени дүкөндүн аркы башына жетеледи. 

Мен бир-экини тандамыш болуп койдум ошонун ичинен жакшысы кайсы экенин мага айтып койбойсузбу деп, тандаган блузкаларга жетип бардым.

Көрсөткөн блузкаларды карап жакшы тандоо болуптур, бирок мындай ачык кийимдерди белек катары аз алышат, белекке ылайык болбой калат го деп мени карайт

-Андай болсо сиз тандашып коюңуз, кайсы көйнөктү белек кылсам туура болоорун деп анын жанына бардым.-Сиз кайсы көйнөктү белек кылып алат элеңиз? -Билбейм, балким мобунубу деп бир узун көйнөктү төшүнө коюп көрдү. Дагы бир топ көйнөктү карагандан кийин, ага бир  сунуш айттым.

-Сиз кийип көрсөңүз болобу мен болсо жарашыктуусун карайын деп.Чочуп кеткен сатуучу кыз, бир кезде макул болуп мен тандаган көйнөктөрдү көтөрүп, чечинип кийинген жерине кирип кетти 

Мен болсо залдагы отургучка аны күтүп отуруп калдым. Тандаган көйнөктүн бирин кийип ал улам мага чыгып жатты биринен бири жакшы көйнөктөрдөй сезилип, айрыкча аны кийип чыгып жаткан кыз уламдан-улам мага сексуалдуу болуп көрүнүп баштады. Бир кезде мен көйнөктөрдү эмес дүкөнчүнү эле жалдырап карап калдым. Чыккан сайын анын турпатын көрүп дүүлүгүп баштадым. Чыныда келбети келишкен, мамагы, чачы, жамбашы, буттары өзүнө өтө жарашыктуу сүйкүмдүү кыз экен. Аңырайып эле аны карайм. Дүүлүккөн сайын котогум кооп, шымды кыса баштады. Алтынчы кыска көйнөктү кийип чыкканда шымым такыр эле тултуюп, котоктун копконун жашырууга мүмкүн болбой калды. Алигимдин түрүн байкап дүкөнчү кыз күлүп жиберди .колундагы көйнөк менен бетин жаап. Күлүп бүтүп чечинүүчү жерге ал кирип кеткенде эмне болду билбейм, мен да анын үстүнөн кирип бардым. Дүүлүккөндүктөн өзүмдү жоготуп койдумбу же анын күлкүсү мага чакыргандай белги болдубу. Кыскасы анын үстүнө кирип бардым.Сатуучу кыз көйнөктү чечип жаткан экен мени көрүп кыймылдабай туруп калды. Бирок ойноктогон көздөрүңөн анын да каршы эмес экени сезилип жатты. Же мага ошондой сезилдиби. Эсиме келе түшүп чыгайын дегенимде ал мени тамды көздөй түртүп, колдору менен мойнума асылып оозумдан соруп, өөп баштады. Анын нымдалышкан ширин эриндери, кичинекей жана шамдагай тилдери ошол замат делбемди козгоп ийди. Колу менен менин котогумду кармалай баштаганда мен чынында өзүмдү жоготуп ийдим. Ал болсо колу менен шымымдын сыртынан котогумду сылаганга өттү. Шок абалдан эсиме келе баштаганда мен да анын мамактарын кармап көчүгүң сылап. Аны кумарлантууга аракет жасай баштадым. Ал такыр каршылык ылган жок ого бетер менин мойнуман соруп, котогумду дагы деле укалап жатты. Коток болсо мына-мына бүтөмго келип калды. Бири-бирибизди эзип жаткан ал мени карап

-Сикчи мени деди

-Эмне? Деп мен келесоодо түр көрсөтүп туруп калсам

-Мени сикчи деп мага артын салып тоңкоюп туруп берди. Кыска көйнөгүн өйдө көтөрүп турсийин чече калып чечинүүчү бөлмөнүн эшигин кармап тоңкоюп калды. Турсийин көтөргөндө мен анын амын даана көрдүм, ошондо мен да чыдай албай шымымды чечип салдым. Копкон котокту колум менен кармап туруп, анын амына тууралап такап туруп акырын амына киргизе баштадым Сууланып калган амына котогум ойноп эле кирип кетти. Котогумдун киргенин сезгенде ал жамбашын дагы да артка жылдырып, дагы көбүрөөк тоңкоюп. Котогумдун киришин шарттап берди. Котогум кирери менен ал жамбашын чайкап өзү эле мени менен сигише баштады, анан мен да анын ыргагы менен аны сиге баштадым. Онтогону угулбасын деп ал оозун жаап алып белин бийлетип жатты эле  бир кезде онтогону күчөй баштаганда ал эринин тиштеп үн чыгарбоого аракет кылып жатты. Бир кезде берилип кетип катуу сиге баштаган экенмин чалпылдаган үндөр чыгып кеткенинен кайра темпти акырындатып аны жайлатып сигип жаттым.

-Ммммм... Мммммм.. ахххххх! Акырын, акырын. Түбүңө чейин, түбүңө киргиз деген сайын менин кумарым ого бетер күчөп ал айткандай сигип жаттым. 

Бир кезде ал амын болгон күчү менен менин котогума түртүп киргизе баштады да, бир мүнөттөн кийин онтоп, денеси дирилдеп келип бүтүп алды. Үнү катуу чыккандыктан шаштым кетип колум менен анын оозун жабууга шаштым. Бир кезде менин манжамбды катуу тиштеп ал дагы бир бүттү. Мунусунда манжам ооруганынан мен айкырып ийе жаздап өзүмдү араң бастым. Амынын ичине турган котогум анын жылуулугун сезип, анын жыйрылып кайра бошогонун толук сезип жатты. Амы котогумду кыскан сайын менде жагымдуу сезимдер жаралып жатты. Бир кезде дүүлүгүүм күчөп мен да бүтө баштаганда котгумду амынан сууруп чыгып бүткөнгө аракет кылып жетишпей калып ичине бүтүп салдым. Спермам анын аласы аркылуу бутунан агып кетти. Мен ырахатка батып мемиреп эле жаным жайдары болуп туруп калдым.

-Эмне ичине бүтүп салдыңбы деп күлүп ийди

-Ооба сууруп чыгарганга жетишпей калдым окшойт

-Азыр эркектер эмне болуп калгансыңар жөндөп сиккенди да билбейсиңер деп кайра күлөт.

-Даары ичесиңби бойго бүтүрбөштүн-Кайдагы дары, тогуз айдан кийин көрөсүң деп кыткылыктайт. 

Кийинип кийим ченеген бөлмөдөн шашып чыгып, эки көйнөк алып чыгууга шаштым. Биринчи кабатка жетип калганда кайра тиги сатуучу кызга бардым да кечирим сурап, өмүрүмдө мындай секс болбогонун айттым. Анан колумдагы эки көйнөктү ага карматып сага менден белек, майрамыңа. Таарынбачы макулбу деп чыгып кеттим.

Ошондон кийин ЦУМга күндө барган адам таап Элиза менен жакшы болуп кеттим. Тогуз айдан кийин ал мага уул төрөп берип, экөөбүз нике кыйдырып жашап кеттик.