Менден бир окуя, айылда бир дос балам үйлөнүп калды, ал дос балага мен жакын дос болуп чыга турган болдум. Ошентип той болуп жатты, кеч кирип ресторанга келсек эл чогулуп калышыптыр. Той ортолоп, баары жеңил бийге түшүп жүргөндө үйлөнүп жаткан дос баланын эжесин коруп калдым. Тим эле ачылып чачылып, күлүп жайнап жаркөптөй кайнап калыптыр. Бизден 10 жаш улуу болсо керек, көп жылдан бери Россияда жүрчү, ары чуркап, бери чуркап конокторду тейлеп, аяш апа менен аяш атага кыстарылган акчаларды шыпырып тазалап, ортосунда бийлеп жиберип жүрдү. Менин көзүмө ошол аяш эже эле көрүнүп туруп алды. 

Ошентип той бүтүп, дос менен аяшты үйүнө алып жөнөдүк. Достордун көпчүлүгү үйлөрүнө таркап кетишти. Төрт-беш бала эле келдик достун үйүңө. Ошентип кызды жеңелери даярдаганы алып кирип кетишти. Биз сыртта майрамды баштадык, ашкана жагында турсак жанагы шуулдак аяш эжем мени чакырып калды. Барсам колунда чоң эле бир чучук анан Семетей коньягы туруптур, ии чакырып калыптырсыз деп тийише баштадым, ай көп калжаңдабай досуңарга муну жедирип, а буну кичине ичирип даярдагыла, чоңоюп эле калган балдарсыңар ушуга окшогон нерсени биле жүрсөңөр деп калды. Билбесек сиз турасыз го, үйрөтөсүз да десем, дагы эмнени үйрөтөйүн деп мени кылыктуу карап алды. Көп, өтө көп нерсени үйрөтсөңүз сонун болот десем, ай көп сүйлөбөй досуңду даярда деп басып кетти.

 Балдарга келип ортого коюп бөлө баштасак дос бала келип калды. Эмне болду мени чакырыпсыңар го деп мени карап. Шек алдырбай кел мынадан алып жиберсең өзүңө келип, шашпай, уялбай каласын деп эле кола ичкен стакан менен экини ичирип салдык. 

Артынан чучуктан өчү бардай жеди. Көрсө ачка экен байкуш. Ошентип аны нике түнгө киргиздик, достор бир топ кызып калышкан, мен кечирээк кошулганым үчүн соомун. Аларга салыштырмалуу. Жанагы эже шампан көтөрүп бара жатканын көрүп калдым да артынан жетип барып, өзүңүз эле бекинип шимире бересизби десем, жок ай шерик жок болуп жаткан деп калды. Шерик турат го десем, эки жагын карап туруп жүрү деп кашын серпип үйүнүн артындагы сарай жагына ымдады. Ал жакка барып мен акырын шампанды ачып экөөбүз эле ар кандай жакшылык тосторду айтышып, бири бирибизге жакшылык каалап ичип жатып түгөтүп салдык. 

Анан эже токтой тур деп шуулдап кеткен бойдон, жарымы калган калвадос деген коньяктан алып келиптир, о буга закуска керек го десем, сен турасын го деп көз кысып бир колдонулган стаканга куя баштады. Эки стакан топтолтура болду, анан колдорубузду бири биринен өткөзүп иче баштадык, ким толук ичпесе штраф деп. Мен ичип түгөтүп салдым биринчи. Эжени карап турсам, ичип болуп эле эки бетимден кармап оозумдан соруп кирди, сорушуп кеттик, аябай кылыктуу сорушат экен. Бирде  бирде тилимди жутуп алайын дейт, бир топ сорушкандан кийин көчүктөрүнөн кармалап, мамактарын өпкүлөп жаттым.

 Бир колумду сойлотуп аласына салсам ширеси чыгып калыптыр. Манжамды амына киргизип, чыгарып клиторун эзгилеп жаттым, аяш эжем ах,  ух деп эле алама колун салып кармалап баштады меникин. Досумдун атынын ээр токумдары каерде турганын билчүмүн ошол жакка эптеп жетип барып, жерге эле токумдарды сала коюп жаткызып алып, шымын чечип жатсам бир бутумдан эле чеч экинчисин чечпей эле кой таппай калабыз, өзүн да ошенткин деп жатпайбы. 

Бир бутун эле чечип ширеси чыгып турган амын жалай баштадым, онтогону тим эле караңгыны жарат, онтогон үнүнөн асмандагы ай дагы сарайдын айнегинен кирип келгиси келип терезеден шыкаалайт. Тилимди ичине киргизип чыгарып, клиторун эриндерим менен тиштегилеп, колдорум көчүгүн мыжыгып жатты. Эже эй салчы кууратпай адамды деп безилдеп да, жыргап да жатты, жалаганды токтотуп сөөмөй менен ортончу манжамды амына салып алып точка G ны эзе баштадым. Аяш эже болбой калды, маарага аз калганын көрүп мен да колумду вибраця болгондой тез кыймылдатып жаттым, бир убакта эже ах деп белин ийип көчүгүн көтөрүп барып амынан шылдыраган суюктугун агызып эле жаны жок немедей жатып калды.

 Мен акырын өпкүлөп киндигин тил менен тегеретип, эмчектеринин ортосунан тилимдин учу менен ойнотуп, барып эриндерибиз чапташа түштү. Бир тике өбүшкөн соң мени түртүп оодарып, 69 позаны аткара баштадык, бир аз соргондон кийин үстүмө чыгып желип кирди. 

Шумдук сигишкенди билет экен, бири-бирибизди сагынгандай эле сигишип жаттык. Мен тура калып акырды карматып алып тарсылдата баштадым эже болбой баратты өзүн таштап, мен эженин ийнинен кармап алып сигип жаттым арка жагынан. Амы катуу-катуу кыса баштаганда мен да болгон күчтү салып ургулап кирдим, акыры экөөбүз бир убакта асмандагы жылдыздардын арасына учуп кеттик.

 Тим эле бул ааламда бизден бөлөк жан жоктой. Ошол акыбалда кыйла турдук, анан кийинип алып үй жакка барсак баары тынчып калышыптыр, эже чоң үй жагына мага ашкана жагына төшөк салып берип, уйкуга кеттик. Эртеси эртерээк эле туруп, үйгө барып кийим кечемди алып шаарга келе бердим. Аяш эжем кайра Россияга кетиптир бир жумадан кийин ошол боюнча байланыш жок, а досум эң сонун бактылуу болуп жашап жатат,