Салам кымбаттуу секс сүйүүчүлөрү менин да кайним менен болгон окуямды, порно, эротикалык деп азыр шумдуктуу аттарды жазып жатышпайбы, меники болсо кадимки эле кыргызча сигиш окуя, ошону жаза кетейин. 2016-жылдын жай айлары.  Айылда мен көзүм түшүп жүргөн бир кайним бар эле. Уулду болуп, уулуң жууп бермекчи болуп, мени анан дагы бир абысынымды үйүнө чакырды. Экөөбүз, тиги абысыным болуп, бардык үйүнө. Аялы роддомдо. Мен ошондо эле сезе баштадым бүгүн кандай болбосун кайним менен жатарымды, себеби ал да мага кызыгы бар экенин көптөн бери баамдап жүргөм. Дасторконду жупуну жайып, аялы ооруканада болсо кантсин анан, картошка кууруган экен. Закускага анча-мынча помидор менен бадыраңды аралаштырып салат жасамыш болуптур, анысын жедик. Эки шише аракты ичтик, баласын сүйүнчүлөп алганбы, үстөлдүн алдында турган бир бөтөлкө коньягын да алып чыгып, аны да ичтик. Кайним бир топ эле кызып калып, утуру мени кумарлуу көздөрү менен карап коёт, андан кем калбай кызыган мага же ошондой көрүнүп жаттыбы же ким билсин, айтор мен да ага жооп кайтарып көзүмдү кысып коём. Ха-ха-ха. Абысынымдын үйү жакын эле, мас болуп калдым деп үйүнө кетип калды, мени жүрүбөйсүңбү дегенинен бир аз отура турайын, кускум келип жаман болуп жатам деп айласын таап, калып калдым. Кайним экөөбүз эле калдык, мен да жогоруда жазгандай бир топ эле масмын да, кайниме айттым мени үйгө жеткирип койчу, өзүмдү жаман сезип жатам деп. Жаман чалым да улам-улам эле телефон чалып сазайымды берди. Ал макул болуп машинасын айдап алып экөөбүз жолго чыктык. Өлө мас, мен да мас, соо болсом машинасын айдатмак белем, ха-ха-ха. Жолдо болсо мен аны каалап такыр эле болбой калдым. Машинанын артында отурдум эле, шак эле колум менен анын мойнунан кучактай калдым, соо болсо чочур беле, мас эме ий алтыным деп жалынып коёт. Мен жөн турмак белем, колум жетсе-жетпесе да колумду созуп тигинин котогун укалаганга аракет кылып жаттым. Машина шак эле токтоду, мен бетим менен отургучту жакшы эле өөп, мойнум ооруп калды. Мастык менен ага деле кайыл болуп, анын котогун сыйпалап издеп жатам. Азыр күлкүм келет. Мас кезде ошонун баары эсимде калганына. Кайним тамтаң басып менин жаныма келип отурду да көйнөгүмдүн этегин көтөрүп эле мени өпкүлөй баштады, мас эме кайдагылардын атын айтып жатат, мен болсо анын котогун катуу мыкчып укалай баштадым. Көптөн бери эркектин котогун ушинтип кармагым келе берчү негедир. Бир кезде эсиме келип ай машинаны уйгө айда демиш болсом кайдан тиги кайним шымын шыпырып баштаптыр. Дагы жакшы машинасынын арты менен капталы карангылатылган экен эл көрбөй. Мени баса жыгылган тиги эргул менин эмчегимди аймап, мойнумдан соруп элжиретип салды. Болду-болбоду деп мен да анын оозуна жабышып сорушуп жатам. Бир кезде эле туруп калган котогун менин амыма салам деп тешик издей баштады котогу менен. Менин күлкүм машинанын ичин жарды, мастыгы менен менин колготкимди чечпей эле тешигимди издеп жатыптыр. Ой келесоо колготкини чечпейсиңби десем, ой эне, жеңе чеччи деп котогун ар кайсы жакка сайгылайт. Колготкимди чечсем эле, жеңе азыр өлө кайф кылам деп, машинанын тардыгына карабай эңкейип менен амымды жалап баштады, андайды мурун-кийин көрбөгөн мен такыр эле акылдап болбой калдым, беш мүнөткө жетпей бүттүм. Ал болсо токтобой эле амымды жалап жатат, жаласа жалай берсин деп, мен ырахаттанып талтайып жата бердим. Ошентип беш-алты жолу кумар алгандан кийин, анын котогун кармап амымдын тилигине такай салдым эле, араң турган эме ошол замат адыраңдап мени сиге баштады. Бир бүттү, эки бүттү амым ириңдикке толуп калды, болбой эле дагы сигем деп далалат кылып жатат. Машинада турган бөтөлкөдөгү сууну алып, амымды отургучунда отурган бойдон жууп ийдим да, котогун кайра салдым амыма. Тиги улам болбой бара жатат, акыры, амы-башымды жууп алып машинадан чыгып алып үйдү көздөй кете бердим. Кайним калган ошол жерде, кийин укканым боюнча ошол жерге түнөп үйүнө эртеси барган экен. Азыр той-топурдан кезигип калсак, мени дагы деле кумарлуу көздөрү менен карап калат, а мен эмне мен болсо андан кийин андайдын далайы менен болдум. Ал тууралуу кийин жазайын.