Менин жашоомдо болгон дагы бир секс окуяны, сиздерге айтып берүүнү туура көрдүм.

Студенттик кез, Ош шаарында өзүбүздүн квартирабыз бар эле, ал жерде өзүм жалгыз жашоочумун. Кара-Сууда Оомат базары жаңы ачылып ал жерге контейнер түшүрүп орун кылып берген бир агамдын улуу баласы бар эле, ошол баласы убактылуу мени менен жашап турсун деп атамдан уруксат сурап, ал байкем мени менен жашап калды. Өзү түспөлдүү жигит эле, күндө жумуштан кийин үйгө келип, жуунуп, жасанып-таранып алып көчөлөп кетчү. 

Соодасы жакшы болуп, кирешеси да түзүк эле. Караңгыда ар кайсы кызды алып келип таң атканча аңкылдатып сигип, эртең менен кыздарын узатып, өзү жумушка кетчү. 

Ошентип иштеп жүрүп, ортодо алардын иши жакшы болбой, соодасы жүрүшпөй калды. Анан соода жок күндөрү базарга чыкпай үйгө жатып алчу. Окуган жеримде бир майрам болуп, окуудан эрте келсем, байкем үйдө экен. Жаңыдан тамак жасап ичип жатсак байкемдин Гуля деген өзбек улутундагы бир тааныш кызы келип калды. Чогу тамак ичип алып Талант байкем Гуляга убада кылган акчасын алып келгени базарга кетти. Эмне болуп убада кылганын билбейм бирок Гуля келгенде эле тамакты шаша-буша ичип эле чыгып кетти. 

Гуля жакшынакай, татынакай, келбети келишкен арыкчырай келген бирок эмчеги чоң, келишимдүү кыз эле. Жүзү сулуу, күлгөндө ого бетер суйкая түшкөн. Назик үнү бар, бою узун, жарашыктуу кийинген кыз эле. Көргөн эркектин делбесин козгогон. Мен да аны көргөндө котогум кооп, демим кыстыгып, өзүнчө эле толкундана берчүмүн. Телевизор карап жатам, ал болсо залда отурган, бир кезде мен жаткан бөлмөгө кирип сигаретин жок беле дейт. Таланттын сигаретин таап берип жатып, колуна колум тийип кетип денем зырп этти. Шилекейимдин бөлүнүшү күчөп, мурдум менен дем алып дүүлүгүп жатканымды билдирбегенге аракет кылып жаттым. 

Ал туалетке кирип сигаретти чегип келип мени менен телевизор көрүп отуруп калды. Бир кино болуп жаткан. Ошол кинодогу кыз-жигит бир кезде сигишип баштаса болобу. Бири-бириң аймап, эмчегин соруп, кумарлантып. Мен которууга шаштым, Гуля болсо коюп койчу деп колуман пультту алып кайра ал киного коюп койду. Экөө дагы деле сигишип жатат. Менин котогум тикчийип калды. Одеялды жогору тартып койдум. Тиги болсо көрүп отурат. Мен болсо болбой бара жаттым, анын жыпар жытын искеп башым айланып өзүмдү жогото баштадым. Ушунчалык аны сикким келип жатты. Эми арманда калчу эле кыз сикпесең. Айлам кетип көзүмдү жумуп, уктамыш болуп жатып калдым. Бирок дем алганым, улам-улам шилекей жутканым аңкоолонуп жатканымды билгизип коюп жатты. Болбой эле жата бердим. Гуля бир кезде мени карап күлүп жиберди. Күлкүсү да ушунчалык делбени козгогон күлкү дейсиң, ошол жерден тура калып баса калгандан аз калдым.

Мен диванда жаткам, бир кезде Гуля аркы үйдөн жер төшөк көтөрүп келип жерге салып жаздык коюп телевизорду тиктеп жатып калды чалкасынан. Төшү дем алган сайын кыймылдаганда менин котогум кошо кыймылдайт. Жыты мурдумдан кетпей дүүлүктүрөт. Өзүмдү эптеп эле кармап жаттым. Футболкасынан эмчегинин чети көрүнүп, алмадай эмчектери, ичке буттары арбап эле мени өзүнө сүйрөп жатты. 

Анан мен токтоно албай кеттим да анын жанына түштүм. Бир он мүнөттөй анын жанында анын жытын искеп, жытынан кумар алып жата бердим. Гуля мени байкамаксан болуп телевизорду карап жата берди.

Акырын колумду белине койдум, тер кетип, муундарым калчылдай баштады. Ушунчалык сикким келип токтоно албай бара жаттым. Колуман келишинче өзүмдү кармап жаттым. Бир кезде колумду белинен өйдө көтөрүп эмчегинин алдына койсом үндөбөдү Мен эмчегин сылай баштадым. Ал болсо телевизорду карап жатат. Мен болсо бүтүрүп ийгенге жакындап бара жатам. Котогум сууланып турсийим былчылдап калды. Улам дүүлүккөн сайын суюктук ага берип. Эмчегин акырын сылап жата бердим, сылаган сайын денемди муздак тер басып. Тиги болсо такыр маани бербей жатат. Ошондо болоору болду деп башымды моюн жагына жакындатып барып акырын мойнунан өптүм. Эй, жөн жатчы деп башымдан түртүп ары карап жатып алды. Мен ошол замат мойнун тыштап акырын колумду ам жагына алып жөнөдүм. Ичимден коркуп жатам тура калып ызы-чуу кылбаса экен деп. Ам жагына колумду акырын коюп коюп кыймылдабай жата турдум. Унчуккан жок. Акырын амын сылап баштадым. Анда да үндөгөн жок. Ошондо кичине эрсинип колумду шымынын астына салып колумду анын назик денесине тийгиздим. Жүрөк дүкүлдөп, шилекейиме тумчугуп кала жаздадым. Денем чымырап, баш айлана баштады. Ушунчалык катуу толкунданып алгам. Бир кезде мен сени менен жаткым келип жатат деп шыбырадым. Шыбыраган жокмун жалбардым. Унчукпайт. Мен колумду ам жагына жеткирип амын сылай баштадым. Ошондо колум амына тийгенде эле бүтүп салдым. Денем титиреп, дем алышым оорлоп барып бүтүп салдым. Гуля мени карап эмне бүтүп салдыңбы деп каткырып ийди. Бар эшикти бекитип кел деп мага өктөм сүйлөдү эле, эшикти бекиткени чуркадым. Келсем шымын чечип жатыптыр. Мен да жылаңачтана чечинип анын футболкасын чече баштадым. Турсийим бүт чыланып калган экен. Аны да чечип салдым. Бар котогунду жууп келчи деп мени түртүп калды, кайра ваннага чуркадым. Келип эле аны жырткычтай басып жыгылдым. 10 жыл ачка жүрүп эт көргөндө жулунган арстандай болуп. Эмчегин, мойнун, белдерин аймап, өөп баштадым. Бир миллиметр жерин өткөрүп ийгенден коркуп ар бир жерин жалап-жуктап өөп жаттым. Бир кезде ал турсийин чечкенде өзүм эле амын жалай баштадым. Ал онтоп баштады. Тилимди амынын ичине чейин сойлото баштаганда ал да дүүлүктү көрүнөт белин кыймылдатып менин башымды уйпалап салды. Мен кайра күчөп анын амынын эриндерин оозум менен чоюп, тилим менен жалай бердим. Анан бир кезде сал деди ошондо араң турган мен котогумду анын былчылдап калган амына салганга кириштим. Котогум анын амына киргенине ушунчалык ырахаттанып акырындап сиге баштадым. Ал жаздыкты алып белинин алдына койгонго аракеттенип баштаганда белин көтөрүп жаздыкты алдына койдум да өзүмдү коё берип болгон делбем менен аны сиге баштадым. Бат эле бүтүп салдым. Бирок токтобостон сиге бердим. Он мүнөттөй сиккенден кийин ал да бүттү. Мен токтобой эле сиге бердим. Токтоно албай калдым. Анан дагы бир бүткөндө, балжыратып салдын, турчу деп Гуля мени түртүп койду. Ошондо каалаган кумарыма жеткен мен селдейип эле жатып калдым. Гуля жуунганы чуркап кетти амын колу менен басып алып. Дагы кумарым канбай артынан мен жөнөдүм Ваннанын ичине кирип туруп аны тоңкойтуп баштаганымда, эй болду деп мени жаакка бир чапты. Ошондо эсиме келе түштүм. Гуля кечирип койчу деп селдейип туруп калдым. Гуля амын жууп алып ваннадан чыгып кетти. Мен жууна баштадым. Гуляны сиккениме ушунчалык ыраазы болуп, такыр эле шалдырап калдым. Ваннадан чыгып жаңы кийимдерди кийип, кийимдеримди кир жуугуч машинага салып койдум да, Гуля жаткан бөлмөгө барып диванга үндөбөй жатып калдым. Уктап калган экенмин. Бир кезде ойгонсом чыйрыгып калыптырмын. Үйдүн ичинде эч ким жок. Талантка чалсам биз Жалал-Абадга кетип бара жатабыз бир-эки күндөн кийин келем деп калды. Качан кеттиң десем жана барсам уктап жатыптырсың ойготпой кете бергенбиз. Давай братишка деп телефонду коюп койду. Ошондон кийин Талант кайткан жок. Жалал-Абаддан бирөөнү коркутуп акча алам деп жатып кесилип кетти. Гуля да кайтып келген жок. Укканым боюнча Россияга кетиптир. Бирок дале болсо мен аны ичимден, тымызын күтүп жүрөм. 

Гулядан кийин дагы кыздар болду, аял да алдым бирок азыркыга чейин анын кумар жыттанган жыты дагы деле мени жетелеп жүрөт.