Акушерка келин. Окуя мындай башталды. Өзүм 84

-жылкымын. Айылыбызда жалгыз ФАП бар. Бирок ал жерге дээгеле акушерка токтобойт. Кыскасы ошондой. Күңдөрдүн биринде айылдагы 92-жылкы бир бала аял алып келип, ошол келин ФАПта иштеп калды Башталды анан..

Себеби ал келин аябай сулуу, фигурасы укмуш эле. Көздөрү капкара мурду кырдач, өзү ак жүздүү, мойну койкоюп аккуу, эмчеги кийим тиреп тикчийип турат, көтү болсо ох ата, сөз жок, баскан сайын чайпалып адамды нес кылат. 95-жылкы болот экен. Аты Сайкал.

Күңдөрдүн биринде ошол келин аялымды текшерем деп үйгө келиптир. Аялым ошол күнү районго көрүнөм деп кеткен эле. Мен сыртта мал карап жүргөм Бир маалда балам чакырып, Сайкал жеңе келди Дейт. Үйгө кирсем отуруптур. Аялыңыз кана дейт, күлүп мага ишенбей шаарга кетирип жибердиңизби деп тамаша кылып калды.

Мен болсо келгиле каңдайсыңар, жок сага кантип ишенбейли шаарда ата энесине жолукканча барып келем деди деп туруп калдым. Анан ал ысыгыраак чайыңыз барбы деди. Ооба өзүм деле берейин деп аткам деп чай койдум.

Эбим келбей дасторконду кыйшык салып, шекерди төгүп айтор бир эле бир нерсе болдум. Балам кирип мен сабакка кеттим деп акча алып чыгып кетти.

Экөөбүз калдык. Сайкал тынбай күлөт эмне болду десем колуңуз калтырайт го дейт. Мен да күлүп сенден сүрдөп атат окшойм деп тамаша кылып отурдук. Үшүп калыпсың отко жакын отур деп оттон жагып койдум.

Анан Сайкал пальтосун шарфын чечти, эми эмчеги ий кийимдин сыртынан ушунча жагымдуу болуп сезилди. Тиктеп эле калыпмын. Ал муну сезип кичине камтынып серьезно болуп калды. Мен да үндөбөй башка нерсеге алаксып калдым.

Наркы беркини сүйлөшүп, ара жолдо ал мени башкача ойлоп калбаңыз, мен сиздин жүдөп атканыңызга аябай күлкүм келди деди. Сиздей эркекти биринчи көрүшүм, ошого дейт.

Мен эми колумдан келбесе, анан ушу да, деп отурдум. Аялдын ишин жасай албайм, а өзүмдүн ишим болсо майын чыгарам деп кыйытып койдум. Аябай сезгич экен, эми мен чыгайын рахмат чайыңызга, чындап аябай үшүдүм эле деп ордунан туруп жөнөп калды.

Макул деп ордуман туруп карап калдым. Анан бир ой келди болсо азыр болбосо өмүр бою деп, пальтосун кийейин деп жатканда жардам берүүчү адам болуп баратып эле бир колун көтөрүп калган мезгилде шарт эле эмчегинен кармап, мойну, оозунан өпкүлөп жибердим. Мындайды күтпөгөн Сайкал, бир булкунуп бирок колумдан чыгалбай кыйкырып жиберди. Мен оозун басып кулагына келчи эми бир жолу, канча болду сага ашык болгонум деп өпкүлөп жамбашын, эмчегин кармалап жатам. Артына өтүп калдым. Күчкө салып эле котокту көтүнө түртүп, эмчегинен эзип кирдим. Туйлап баратып эле жоошугансып калды. Учурдан пайдаланып, колумду дароо жемпиринин ичине салдым да, денесин ушалай баштадым. Өзүмө ишенип калган жаным чабуулга тартынбай өттүм. Өзүмө каратып туруп оозунан соруп кирдим. Түрткүлөп атып жоошуй баштады. Бир нерсе дейин дейт мен оозун бошотпой койдум өпкүлөп, анан соруша баштадык. Мен кийимдерин үзүп булкуп, чечип салдым. Мына эңсеткен укмуш дене кыналышып турду. Эритип алдым да, амынан кармалап, эмчегин соруп атып. Болуңуз эми бирө келип калбасын дейт. Эч ким келбейт. Ит бар деп коюп уланта бердим. Өзүм чечингенче көтүнөн бир колум менен кармап алганмын сыйпалап. Көтү абдан жылмакай анан чоң. Укмуш жагымдуу экен. Эмчеги болсо тарсаят, аппак болуп төрөй элек неменин үрптөрү кичинекей экен. Сорсом көзү аңтарылып, онтоп болбой калды. Котокту карматып койсом апей мынча эмне килейет, эми кантип амымды айрыбай сигесиз эми деп тан калат. Азыр көрсүн, секс кандай болоорун, сага окутам деп тизелетип отургузуп котокту оозуна алып барсам, жок мен мындай кылган эмесмин деп болбойт.

Кылбасаң кылып көр деп туруп оозуна тыгып жибердим. Какап эле котокту оозунан чыгарып ийди. Көзүңө жаш келип калды. Анан чалкасынан жаткырып туруп амынан жалай баштадым. Амынын бир аз болор болбос жүнү бар экен. Кичине жалаганда эле кыйкырып үйдү жаңырта баштады. Бирөө угуп калбасын, музыканын үнүн бакырттым. Бир маалда амынан суу атып кетти. Шалдырап жатып калды. Оозун бошотсом ыйлап ийди байке мен мындай өмүрүмдө болгон эмесмин деп. Болсо деп аябай каалачумун, бирок күйөм мындай кыла албай койду жалатсам деле болбойт мындай дейт. Эми мен жасап берип турам деп өпкүлөп атып дагы эритип алдым. Салчы байке котогунду деп көтүн котокко тозуп суранды. Байке аныңыз оозума араң батты амыма кантип батат деп бушайман. Анан өзү котогумду колуна алып, амына акырын киргизе баштады. Эмчегинен кармаганча эле котокту ыгы менен түртө баштадым.

Эрип аткан неменикине тыгып алдым. Көзүн бир чоң ачып алып эле дагы бүтүп салса болобу чыңырып. Оозун басып кулагын өпкүлөп, акырын сиге баштадым. Бир маалда дагы, дагы деп санын күүлөп кыймылдата баштады. Тоңкойтуп туруп, тыгып алдым түбүнө чейин. Бакырып кача баштады. Мен бекем кармап белинен тартып туруп тыгып туруп көтүнө жаба бүтүрүп салдым