Ал убакта студент элем. Кыз дегенде көзүм кызарып,коток тура берип кыйначу. Ошол күндөрдүн биринде кошуна айылдан карындашымдын дос кызы үйгө келип жүрүп калды. Анын мөлтүрөгөн сулуу жүзүн, ойноктогон көздөрүн, көрүп эле сүйүп калдым. Ата энем жайдын күнү отпускага эс алганы кеткен болчу. Кечке чейин гитарада ойноп жакшылап таанышып отурдук. Ал убакта телефон деген жок болчу, 1997-жылдары. Түн киргенде карындашым уктап калды. Ал кыздын аты Нүргүл болчу. Экөөбүз жетелешип чоң үйүбүзгө менин бөлмөмө кирип сүйлөшүп отурдук, анан мен чыгып эшикти илип койдум. Нүргүлдү кучактасам, ал да мен жакка ыктап, экөөбүз өбүшө кеттик. Мен анын жүзүн өзүмө каратып астыма эки бутун талтайтып отургузуп алдым, ысык аласына тийген коток шортамды жыртып кетчүдөй тысырайып туруп калды. Анын трусасынын сыртынан кирип кетейин деп эле аран турат. Анын таттуу эриндеринен соруп өпсөм тилин оозума сойлото берди, эмчектерин эзгилесем кыншылап амын такай баштады, менин котогум болбой эле калды.  Амына такап ыйкагыласам, кыншылап өзүн жоготуп тилимди жутуп коёюн деп соруп, денемен кучактап амын такай баштады. Колумду эмчегине салдым, унчукпады, бир колум менен анын аппакай санынан сылагылап, көйнөгүн жогору көтөрүп мамагын соруп өпкүлөсөм, кыншылап болбой калды. Экинчи колуму трусасынын ичине салып амын сылап, клиторун укалай баштадым, амы сууланышып, ага баштады. Көйнөгүн чечип салып диванга жаткырдым да трусасын чече баштасам кызмын дейт. Мурда сигишкенсиңби десем жок болгону өбүшүп көргөм дейт. Анда мен сени сигем макулсуңбу десем жылмайып койду, бетиндеги чукуру андан бетер сулуу көргөзүп,кылгырган көздөрү мени сикчи дегенсип турду. Трусасын акырын ылдый кылып шыпырып салып. Оозунан соруп, кулактарын аймагылап, улам ылдыйлап эмчектерин эзгилеп соруп, амын колум менен сылагыласам ээрип эле жатып калды. Акырын кыймылдап анын киндигинен өпкүлөй баштадым да, анан сандарына өттүм. Ал болсо эки бутун бекем кысып алган. Амынын кыска жүндөрү жана жыты мени улам мас кылып эки бутун эки жака кердим да клиторун жалай баштадым, амынан чыккан сууларын жалап, тилимди эки жакка ойноткон сайын ал белин көтөрүп кыншылдай баштады, башымды амына туштап келтирип, астына жатып, үстүмө оодарып жиберсем 69 позасында болуп калдык. Ал да кыншылдап улам амын оозума ыйкагылап а мен болсо анын өрүк жыттанган амын жалап соруп мас болдум гоо. Колуна котогуму карматып коюп сылап оозуна салчы десем кантип дейт , оозунду ачсан десем оозун чоң ачты эле, котогумду салып жибердим. Бир окшуп барып анан меникин ыссык оозу менен соро баштады. Котогумун учун айландырып жалап кайра соргон сайын меники бүткүсү келип амын андан бетер тилим менен жалап соруп амынан аккан суулары бетиме агып анын денеси бир башкача титиреп барып эле кыйкырп жатып калды. Бир аздан кийин байке эмне кылдыңыз дейт, менде мындай кайф болгон эмес деп чындап эле сигишкен ушунчалык сонуңбу деп коёт. Мен котогумду сорчу жан деп аны тизелетип отургузуп өзүм туруп алып башынан кармадым да оозуна котогуму салдым, ал жанакыдан кичине үйрөнүп калыптыр кылыктанып соро баштаганда эле менин спермам анын оозуна атып кетти. Аны оозун жаап туруп жут дедим спермамды. Эшике чыгып жуунуп келдик да экөөбүз кучакташып жаттык. Мен анан аппак чын денесине, иппичке белине, домпойгон катуу эмчектерине, жылмакай көчүгүнө, томпойгон амына суктанып карап жатттым. Ал ушунчалык сулуу периште болчу. Нүргүл бир убакта байке менин кыздыгымы алчы, я тебя хочу деп котогумду оозуна алып соро баштады. Анын узун капкара тармал чачтарынан кармап оозуна сиге баштадым ысык тилдери котогума жабышып соргон сайын денем ток ургандай ээрип баштадым го чиркин. Мен аны раком тур десем ал кандай дейт, тоңкоюп көчүгүндү көтөрүп тур дедим да аркасына өтүп амынан жалай баштадым, көчүгүнүн тешигине тилимди тийгизип койсом байкээ деп ээригенинен кыйкырып жиберди. Кичине өөп,соруп чалкасынан жаткырдым да амын эки жака ачып алып соро баштадым бир убакта денеси титиреп барып амынан аппак суулары сийдике окшоп атып бетиме жабыла түштү. Бетимди аарчыдым дагы котогуму амына тийгизип ыйкагылап туруп эки бутун көтөрдүм дагы тыгып жибердим. Жаным бир кыйкырды да эси оой түштү. Котогумду амынан сууруп алсам кан болуп чыкты, амынан кичине кан ага баштады мен кайра котогумду киргиздим эле сулуум ачышып кетти деп бир аздан кийин эле өзү анкыштап сикчи деп болбой калды. Үстүндө жатып котогуму ысык тар амына киргизип чыгарган сайын денем ток ургансып бир убакта ал дагы кыншылап барып титиреп бүтүп калды. Мен болсо бүтөйүн дегенде амынан сууруп алдым дагы спермамды эмчегине аттырып жибердим. Аарчынып экөөбүз кыйла жаттык да жуунуп алып ал карындашымдын жанына кирип жатып алды. Эртең менен талтандап басып калыптыр амым ачышып сие албай атам дейт.  Андан кийин көп жолу сигиштик жолугушуп. Кааласаңар секc жоруктарымды жазам көп кылып.