2019-жылдын жай айларында Ысык-Көлгө эс алганы курбу кыздарым менен барып калдым. Эсте каларлык эс алуу болду бирок өзгөчө акыркы күнү эсимде калды. Эмне үчүн экенин азыр айтып берем. Ошол күнү Чолпон-Ата шаарынын бир пляжында кетип бара жаткам. Анан скутерлерди прокатка берген жерден негедир скутерге түшкүм келип кетти. Эртеси кетмекпиз, акча бар эле, ошол акчага скутерге түшүп алайын деп чечтим. Анан бир бою узун, денеси чымыр, күнгө күйгөн бир сулуу жигит мени скутерде катать этмей болду. Ичимден кудундап эле калдым. Скутерге отургузуп алып ал мени Чолпон-Атанын четин көздөй алып жөнөдү. “Кайда бара жатабыз?” десем азыр көрөсүң деп бир эл аз жерге айдап кирди скутерди. 

Чычырканактар жыш өскөн. Аябай кооз жээк экен. Ошол жерден тиги жигит качан кеткени жатасыз көлдөн деп калды, эртең десем, анан көлгө келип көлдүн туз даамданган жигиттерин татпай кетип каласызбы деп күлүп калды. Чынында көлгө барып, жигиттерди чаап алар менен жыргап-куунайм деп келип беш күндөн бери тыңгылыктуу деле жигиттерге жолуккан эмеспиз. 

Жинди болбоңузчу деп мен скутерди көздөй басканда ал чуркап келип белимден кучактап чычырканактын арысы көздөй көтөрүп жөнөдү. Чычырканактан үйрөтүлгөн балон, суусундуктарды алып чыгып, келиңиз чоң кыз сизге деген сыйымдан ооз тийип коюңуз деп алдымды жайнатып койду. Жаман камдуу жүрөт экенсиз го деп мен көргөн көзүмө ишенбей кеттим. Ал каткырып алып көлгө келгениңиз тууралуу бир жакшы сезим калсын да, ошол сезимди мен сизге тартуулаганга даярмын деп балпактап алган. 

Экөөбүз балонду дасторкон кылып отуруп калдык. Улам-улам мени сырдуу карап отурганын байкап турсам да, анын менин эмчегиме колун салганы күтүүсүз болду. Манжалары менен эмчегимдин үрпүн укалап, анан колдорун ылдый түшүрүп ичимди сылай баштады. Андан ары белимди, жамбашымды сылап, укалап, мыжыга баштап, бир аздан кийин акырындык менен колун жогорулатып келип турсийимдин ичиндеги амымды ушалап, сылай баштады. Мен дүүлүккөнүмөн башымды артка алып, онтоп баштадым.  Мен дүүлүгүп, денемди майда калтыроо басып эрип бара жаттым. Чыдамым кетип ошол жерден котогун амыма салса экен деп каалай баштадым. Бирок ал шашкан жок. 

Акырындык менен турсийимди чечип манжасы менен аярлуу жеримди сылап, дүүлүктүрө баштады. 

Көлдүн толкуну биздин денебизди кучактап, биз менен кошо ырахатка баткандай сезилди. Бир убакта ооздорубуз бири-бирине чапталышып экөөбүз өбүшө баштадык. Денем делбиреп, аң-сезимим ырахатка батып, балкып эле калдым. Ичим күйүп-бышып, амымдан шириндик агып, мен аябай каалай баштадым. 

Көл жээкке көтөрүп чыгып, балондун үстүнө жаткырып манжаларын амымдын ичине салып үстүртөн чукуй баштаганда белим өзүңөн өзү кыймылга кирип, мен онтоп баштадым. Денем мага эмес кумарга баш ийип калды. Бир убакта денем чымыранып барып жазылып мен бүттүм. Дүйнөдө жок ырахат денемдин ар бир клеткасы аркылуу өткөндөй болуп, жада калса жүрөгүм токтоп калгандай сезилди. 

Ошол кезде ал мени талтайтып туруп таштай катыган котогун менин амыма салды. Адам айтып жеткиргис ушундай бир кумарлануу менен салды эле, мен анын мойнунан кучактап ыйлап ийдим. Белин бир калыпта кыймылдатып, кичине оройрок кыймылдап ал мени жырткычтай болуп сиге баштады. Белимден бекем кучактап туруп, ар бир сиккен сайын мени өзүнө кыса кучактай баштаганда экөөбүз бир дене болуп калдык. Анын ар бир кыймылын мен кайталап. 

Мен бүтүп келе жатканда ал чалкасына которулуп мени үстүнө отургузду. Ошондо анын мойнунан баштаган белине чейинки аралыкты толук өөп чыктым. Анан кумарлана оозунан өптүм. Кайра ылдыйлап барып котогун колум менен кармап, котогунун учун бармагым менен акырындан сылай баштадым. Ал кайф ала баштаганда колум менен котогун толук укалай баштадым. Ага чейин анте элек элем бирок ошол күнү мен анын котогун өөп келе жатып толугу менен оозума салып соро баштадым. Анын денеси чымырканып, туйлап ийип жатты. Майда калтырак баскан денеси дагы-дагы деп жатканына карабай котогун оозумдан чыгарып туруп үстүнө отуруп, амымды котогуна таамайлап туруп котогун амыма киргизип, үстүнөн аны сиге баштадым. Белимди бир ыргак менен кыймылдатып.

Кумарга толгон ал ошол жерден катуу үн чыгарып, белимден кыса кучактап денеси дирилдеп эле жатып калды. Ошондо амыма анын ысык спермасы атканын даана туйдум. Үстүнөн түшүп үндөбөй жарым сааттай жаттык. Бир кезде туруп көлгө жуунуп алып, скутерге унчукпастан отуруп пляжды көздөй жөнөдүк. Ал да үндөбөйт мен да үндөбөй. Скутер пляжга кирери менен андан түшө калып бат-баттан басып кетип калдым. Мага ошол эле жетет эле, андан башкасы жомок болбой баналдуу жашоо болуп калышын каалаган жокмун.