Кечээ ушул секс үчүн таанышуу сайтынан Рустам деген жигит менен кайрадан жолукмай болдук. Ал мага квартира таап, сүйлөшүп коюмду суранды, себеби өзү башка бир жумуштарын бүтүрүп, колу бошобой жүрүптүр. Мен дароо эле макул болуп квартира таап, сүйлөшүп да койдум. Анан экөөбүз кечки саат сегизде жолукмай болдук. Сүйлөшкөн убакытты мерчемдей, мен кечки сайышууга даярдана баштадым. Болгон жаңы турсийимди кийип, сексуалдуу көйнөгүмдү кийип дегендей. Кечки саат сегизге жакын калганда мен да шаша жөнөп, сүйлөшүп койгон квартирага да жеттим. Мурунку кезиккенде ылжып мас болуп келген эле, ошого аябай капаланган элем. Бүгүнкү кездешүүгө ичпей, жигиттин гүлү жасанып, атыр себинип, чыкыйып кийинип алып келиптир. Көргөндө эле басып жыгыла тургандай болуп. Анан квартирага кирип эле экөөбүз бири-бирибизди аябай сагынышып калган экенбиз, ошол жерден өбүшүп, сорушуп кирдик да уктоочу бөлмөдөгү диванга жетип эле өбүшкөнүбүздү улай бири-бирибизди  чечинте баштадык. 

Бир убакта экөөбүз тең энеден туума жылаңачпыз, ич кийимдерибиз да жок, негедир экинчи сигишүү үчүн кезиккендиктенби мен андан мурункудай уялбай калыпмын. Ошол жерден мени диванга жаткырып кулактарымды, мойнумду өпкүлөп кирди, а мен болсо үнүм башкача чыгып, дем алышым бат баттан болуп, эрип бара жатканым өзүмө билинип атты, улам ылдыйлап өөп, бирде тили менен жалап атып эмчегиме жетип соруп баштады. Эми сөз менен айтып бере албай турган сезим болду (менин эң талуу жерим эмчегим) ох жаным, секетим менин деп эле жыргап жаттым. Анан эле амыма да жетти го чиркин. 

Амымдын тилдерин соруп, бирде тиштеп сонун бир башкача сезим болуп бүт денем титиреп, белимди өйдө ыктап, мен өзүмдү асманда учуп жүргөндөй гана сездим го чиркин. Ушундай сонун жалады амымды, сөз менен айтып берүүгө мүмкүн эмес. 

Мендей бактылуу адам дүйнө жүзүндө жалгыз мен өзүм болгондой сезилди мага. Мен ал убакта эки жолу бүтүрдүм. Жалап, соруп жатканда эле. Анан мен аны жаткырдым да мен аны өпкүлөп мойнун аймап, тилдерим менен акырын ичин жалап, эмчектеринин үрптөрүн соруп, акырын тиштегилеп атып бир колум менен котогун кармап оозума салып порнодо көргөндөй кылып соро баштадым. Чупа-чупс соргондой кылып соруп аттым.

Келчи жаным, келчи салчы амыңа деп жалбарганынан акырын котогун амыма салып үстүндө ат чапкандай кылып чаап жөнөдүм. Ох жаным. Ошол кезде баарын унутасың го жашооңдогу кайгы-капаны. 

Ошентип экөөбүз таң атканча үч жолудан бүтүрүп, үстүмдөн тонналаган көмүр түшүргөндөй эле болдум го. 

Ал чынында башкача экен, такыр башкача. Мен мындай сексти өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм. Мен ойлочумун кантип эле бир саатча түшпөй, амы оорубай сиксиң деп, же дары ичип алышабы деп. Бирок дарысы жок эле бир саата же андан да көбүрөөк убакта бүтүрүп жатты. Ошентип эртең менен жепжеңил болуп коштошуп үйлөрүбүзгө кеттик. Дагы кийинки сигишүүбүз качан болот болду экен деп ойлонуп жатам.