Мен кошуна жеңем менен болгон окуя, күндөрдүн биринде байке майрамдап келген экен, мас болуп анан жеңемди байке колтуктап бөлмөгө кирип кетишти мен туалетке өтүп бара жатсам ах ох болуп жатыптыр мен бойдокмун да тамга чыгып терезенин туушуна келип жатып алып айнектен карадым оххх бля кайф жеңемди раком коюп алып сигип жатыптыр жеңемди алыстан көчүгүнөн тааныйм ошол көчүктү жылаңач көргөн менин сикким ушунчалык келди үстүнө кирип агамдан жеңемди тартып алып сигип салгым келди, көрүп аңдып тура бердим телден порно көргөндөй жеңем өлө секс каалап жатты агам болсо иши бүтүп калып бир бошонуп жатып алды. Жеңешка кийимдерин кийди да бир аз жатып турайын дедиби кучакташып жатып алды, мен аябай жеңемди каалап (возбуждение) болуп түшүп, үйгө келип жаттым. Бир маалда кошунанын баласы келип суранып апам чакырып жатат деди неге десем үйдө атам бир нерсе алып келди эле ошону көрүп берсинчи дейт деди. Мен азыр барам деп баланы жөнөттүм да үйдө керек болоор деп алып койгон презик бар эле, алып чөнтөкө на всякий случай деп салып койдум. Кийин чыгып жолду карасам жанакы бала (жеңемдин эки уулу бар) ага ини достору менен ойноп жатышыптыр мага КУДАЙ берди деп шуу кирип барсам электронный тамак бышырган кытайдын печкасы иштебей калыптыр. Аны агатай Жумалыдан алып келиптир, эски экен жеңешка кел ээ бала деп тозуп алып, муну көрүп беричи, акеңиз иш канадан иштебей турганынан мен оңдотуп иштетейин деп алып келиптир. Көрүчү иштеп кетсе жакшы, мага сонун эле, дейт. Мен мага да соонун болоор бекен дайым эле бекер оңдойм деп көз кысам ээ бала кыжалат болбо өзүм да көптөн бери ойлонуп жүрөм деп койду. Ортобузда печка бар мен ачып оңдоп жатам жеңем болсо кыска халат кийип тизеси ачык көрүнүп отурат мен кепкамды басып, башымды утур эңкейтип аласына карап-карап коём. Кыпкызыл болгон тор турсийин жеңемди сыр билгизбей шап карасам, жеңемдин мени карап турганын байкадым бул мындай деп оңдоочу жерлерин айтып оңолоорун айтсам сүйүнүп кетип мен ыраазы кылам оңдой бер деп жаркырап жылмайып койду. Мен оңдоп бүткүчө жанымда отурду, бүткөндөн кийин токко сайып иштетип көргөзүп бердим жеңешка болсо маанайы өттө беш, сүйүнүп кетти. Эми айт акыңды канча берейин деп уялып кетти. Мен көптөн бери тамашалашып жүрчүмүн бере бер деп койсом тарс күлүп кой акеңиз билип калат деп мени көкүрөгүмө урумуш болду эле шап колунан кармап бир колум менен белинен кыса кармап тартсам, эй бала акеңиз келип калбасын мас уктап жатты эле карап коюён деп чыгып келип, коңурук тартып уктап жатат деп, эми бирди сурайын дедиң окшойт деп, калды. Ооба мен сизди көптөн бери каалап жүргөм десем, өзү да чала өлгөн жыландай канбай калган окшойт, мага жакындап мен шап оозунан соруп эмчектерин кармалап бир колумду амына салып, клиторун кармаласам саны бир укмуш жоон. Колумду кысат өттө каайф кылдым жеңем болбой салчы ээ бала салчы тез деп эрип капкара данектей көздөрү сүзүлүп мени жалдырай карады. Менин котогум кызып, чыңалып, катуу болуп эчак зыңкыйып калган. Акырын жеңемди жаткызып ого бетер жалынткым келип амына тилимди сойлотуп жалап, амынын тешигине тилимди киргизе жалап жаттым. Бул убак мага жагып, жеңемди карап амын жалай бердим. Жеңем ахх, ахх деп салчы дагы деп сүйлөгөнгө зорго акыбалы келип кайф болду. Мен 2-3 мүнөт жалап бердим да, жеңем чыдабай калганынан астарлап котокту амына ыйкаап жеңем ммм деп оор дем алып көчүгүн көтөрүп бутун талтайтып акыры сал деп бутун көтөрө желкеме асып берди. Көчүгүн көрүүгө эки бутун колдорум менен дальше бүктөп басып алып, амын карасам менден уялып мени сикчи дегендей бүрүшүп суу чыгып турат. Котокту киргизип түртө салып онтогон үнүн уккум келди катуу-катуу түртө сигип шалп шалп деп ого бетер сиккиң келет экен. Бир саны менин эки саным тим эле чоңдугун аппак тыгын айт жагымдуу секс бир укмуш охх аай акырын эй бала, оорутуп жатасың, аай ээй акырың охх жаным деп, онтойт. Мен онтотуп сиктим, ушинтип сикким ушунчалык келген экен чамдап, бир токтобой 25 минуттай сигиштим. Мен экини бүттүм. Жеңем кээде тырышып сигишсе кээде шалдырап кээде тырыша берип кээде бошой калат. Канчаны бүтүрдү эки үчтөн көп бүтүрдү ошо менен оохх деп э бала презерватив жыртылып кетпесин деп карап чыгарсам таза экен анан мен мендей уста бала болот эле да деп күлүп койсом алда сүйүнүчүндө чек жок рахмат эми котоко тойдум ашып да кетти деп ыраазы болуп менин мойнуман жыттап бетимен анан оозуман соруп узатты.

Дагы көп жолу жеңем секс каалап чакырып жүрдү.