Мен бир башыман өткөн жаш кездеги окуяны жазып берейин. Улуу байкем жаңы үйлөнүп калды. Жогоруда жазгандай ал убакта жаш бала болчум. Жаңы жеңе келип, биринин артынан бири келген тойлор бүтүп калды. 

Күн сайын мен жаңы келин болуп келген жеңемди суктанып карагандан эч тажабайм. Бир күнү үйгө келсем түштө, жеңем илегенге кир жууп жатыптыр короодо. Мен акырын жашынып барып аңдый баштадым. Жеңем сарайды беттенип отуруп алып илегенге кир жууп жаткан экен. Мен акырын сарайга байкалбай кирип кеттим. Этияттап сарайдын терезесинен карасам, жеңем талтайып отуруп алган экен, алаасы ачылып калыптыр.Тор турсийинен капкара болуп амынын жүнү көрүнүп калыптыр. Дароо эле менин котогум кооп калды. Жеңем кир менен алектенип, мени байкаган жок. Дагы дем албай аңдып турсам, жеңемдин турсийинен амынын даана сөлөкөтүн байкадым. Ошондо дүүлүгүп, котогумдан суюктук агып, делбиреп кеттим. Ошол күндөн тартып жеңемди ыгы келген жерден аңдый баштадым. Кээде мончого түшүп жатканда байкем менен от жагымыш болуп тешиктен аңдып калам. Бир жолу аңдып жатсам мончонун ичинен эле байкем жеңемди тоңкойтуп туруп сигип салды. Аны көргөндө тешикке кадалып, катып эле тура бериптирмин. Дүүлүккөнүмдү айтпа. 

 Ошентип жылдар өтүп байкемдер балалуу болушту. Бир күнү балдар менен көчөдө ойноп жүрүп үйгө кечинде келсем. Агам мончону кара деп калды. Чуркап барып отун салып жага баштадым. Мончо ысыганда байкеме барып айтсам жеңем экөө кирип кетти баланы карап коюп тур деп. Балээни баланы карамак белем, мында андан кызык секс болгону жатса. Акырын жасап алган тешикке барып мончонун ичин шыкаалай баштадым. Жеңем жылаңачтанып алып бутун жышып жатты. Байкем улам суу чачып жогорку жакта жатты. Бир кезде жеңем ысыкка чыдабай аркы бөлмөгө чыгып кетти. Жеңемдин амы, эмчеги бүт көрүнүп жатат. Коток турганын жазбай эле коёюн да. Котогумду колум менен кармап ушалап жатып бүтүрүп салдым. Караңгы кирип эл деле көрбөйт да. Кадимкидей эс алып, жыргап калдым.Бир кезде барып шыкаалай баштасам жеңем кирип байкемдин артын жышып берди. Анан байкем жеңемдин далын жышып баштады. Бир кезде кооп турган котогун жеңемдин амына тыгып киргизип ийди. Жеңем тоңкоюп текчени кармап турат байкем болсо бир калпта сигип жатат. Анан бүткөндө байкем котогун жууй баштады. Жеңем да бир илегенге суу алып мен жакты карап алып амынан агып жаткан сперманы жууй баштады. Ошондо чыдабай кетип мен кайра котогумду ушалап жатып бир аттырып алдым. Кийин дагы көпкө аңдып жүрдүм жеңемди. Байкем үй салып ошол жакка көчүп кетишкенче.