Жогорку оку жайын аяктап, борбор шаарыбыз Бишкекте жумушка орношуп, иштеп баштаган кезим эле. Батирге чыгам деп жаныма киши издеп таппай, айласыз он бир миң сом болсо да батирге чыгууга туура келди. Өзүм жалгыз жашаган себебинен окшош күндөр биринин артынан бири чубалып өтө берди. Ошентип жүргөн кезде айылдан апам чалып, жеңем шаарга доктурга дарыланганы келе жатканын айтып, андан азык-түлүк, өрүк-мейиз, бал берип жиберээрин айтты. Телефон менен сүйлөшүп жатканда эле менин оюм бузулду. Себеби, жеңемди мектепке окуп жүргөн кезимде эле бөлмөгө жашынып алып, анын жылаңач элестетип алып дрочить этээр элем. Жеңем анчалык деле сулуу, мүчө бою келишкен деле келин эмес. Бирок, эмнегедир бала кезден аны эңсей берет элем. Азыр ал жеңемдин жашы кырктан өтүп, бетине бырыш түшө баштаган кези.

Арадан бир-эки күн өтүп жеңем келди. Бекетке барып тозуп алып, үйгө келгенде Бишкекте он күндөй болоорун мага айтты. Үйгө жайгашып, жеңем тамак-аш жасоого киришти. Мен болсо эртең менен жумушка кетем, кечинде болсо кеч келем. Жеңемди сыйлап ага диванга мага жерге төшөк салып жатабыз. Эки-үч күн өттү, жеңем да менден тартынгансып көп сүйлөбөйт. 

Жекшемби күнү болгондуктан аны киного алып бардым. Кинодон келип, Фрунзеден майда-чүйдө нерселерди алып үйгө кайттык. Ар нерседен кеп салып, тамактанып алган соң, ар кимибиз өз ордубузга жаттык. Мени шайтан айдап, көпкө чейин ары-бери коңторулуп, уктабай жаттым. Акыры чыдамым кетип ваннага кирип котогумду дрочить этип эс алып алдым. Ваннадан чыгып ашканада чай ичип турсам жеңем басып келди залдан, эмне уктабай деп, суу ичип алып кайра кирип жатып алды. Телефон чукулап, ар кайсы порнолорду көрүп отуруп бир саат убакытты өткөрдүм. 

Акыры кайратымды жыйып, мурунку бир бардактан ашып калган аракты стаканга  толтура куюп туруп тартып ийдим да жатканы залга жөнөдүм. Кирсем жеңем эбак эле көшүлүп уктап жатыптыр. Дивандын кырына акырын отуруп, колумду жеңемдин төшүнө салдым. Денем дүүлүгөт тим эле. Жеңем уйкусурап колумду сезбей, коңторулуп ары карап жатып калды. Жуурканын этияттап көтөрүп, жамбашын сылай баштадым. Жамбашынан ылдыйлап, санынын ички жагын сылай баштаганда жеңем ойгонуп кетип, "Эмне кылып жатасың, акмак!" деп туруп жаак талаштыра мени чапты да бышактап ыйлап кирди. Ооруп калган жаагымды кармап нес эле болуп отуруп калдым. Жеңем "Мени сен ким деп ойлоп жатасың?! Байкеңе айтып шермендеңди чыгарбасам!" деп коюп ыйлап жатат. 

Мен жеңемен кечирим суроого кирдим (андан башка эмне кыла алмак элем?). Үйдөгүлөргө айтпай эле коюусун, эмне десе ошону аткарууга даяр экенимди айтып колуман келишинче актанууга өттүм. Акыры жеңем ыйын токтотуп, мейли эми, жөн жат деп жатып калды. 

(Мындай ыңгайсыздыктан кийин экөөбүздө, айрыкча менде кайдагы уйку?). Жатабыз потолокту тиктеп. Бир маалда жеңем акырын "Уул, уктадыңбы?" деп үн катты. Жеңе ойго элемин десем, эмнеге ага кол салганымды билгиси келип сурап калды. Бет сыйрылды да, эми туй куланбай, аягына чейин чынчыл болоюн деп болгонун айта баштадым. Жеңемдин жаш кезде мени сексуалдык жактан абдан кызыктырганын, аны элестетип котогумду ушалап бир далай бүтүргөнүмдү төкпөй-чачпай, баарын айтып бердим.

 Жеңем: "Азыр менин жашым өтүп эле калбадыбы. Эмнеге жабыштың? Жаш кыздар жайнап эле жүрөт го" дегенде ойлонбой туруп "Арзуум ичте кетпесин" деп эле жеңе десем, жеңем "Жинди" деп күлүп жиберди. Ортодо бир аз үндөбөстүк өкүм калды. 

Бир маалда жеңем "Капкайдагыны баштайсың да, мейли эми, арзууң арманда кетпесин. Кел" деп жуурканын ачып салды. 

Колго түшкөн коёнду, коё берген оңобу деп дароо атып туруп, жеңемдин койнуна шып этип кирип кеттим. Кирээрим менен жеңемди белинен кучактап өбүшүп баштадык. Тилинен соруп, колум менен эмчегин кармалап жатам. Мойнунан өөп, жыттап кулагынан акырын тиштегилесем акырындык менен аңкыштай баштады. Беш мүнөттөй сорушкандан кийин акырын эмчек кабын чечип, мойнунан жыттап, шашпай ылдыйлай баштадым. Жеңем ырахаттанып ары туйлап, бери туйлап жатат. Акырындык менен ылдыйлап отуруп киндигинин тушунан өөп, колум менен амын сылай баштадым. Былчылдап ным болуп калды. 

Акырын турсийин чечип, манжаларымды амына салып, чукуй баштадым. Ага чейин бышылдап жаткан жеңем үнүн катуу чыгарып эле аңкыштап баштады. Колум менен төрт-беш мүнөттөй чукугандан кийин, жеңем салчы эми деп, такыр болбой баштады. 

Жеңемди аябай ырахаттандырып эс учунан тангызайын деп, башымды эки бутунун ортосуна киргизип, амын тилим менен жалай баштадым. Жеңем чочуп кетип, башымды кармап, "Эмне кылып жатасың?" деди эле, жеңе көрөсүң азыр десем, кайра чалкасынан денесин бошотуп жатып калды. Эки санын колдорума илип алып, амына тилимди сойлотуп аттым. Жеңем ачык эле эрий баштады, мен ого бетер дем менен жалап жатам шалпылдатып. 

Амынан жалап жатып, ошол эле мезгилде манжаларым менен сигип жаттым... Бир убакта жеңемдин бели түпкүчтөй ийилип келип, жазылып жатып эле калды. Амынан жытсыз суюктук агып, өзүн коё берип, шалдырап эле жатып калды. 

Ого бетер шымаланып амын жалап, клиторунан колум менен аярлуу укаласам жеңем кыңшылап туйлап калды. "Азыр сикпесең байкеңе айтып ит кылам!" деп күлөт. 

Ошондо котогумдун кезеги келди деп аны жеңемдин амына такап, өйдө-төмөн сүйкөлтсөм, чыдамы кетип, жамбашын көтөрүп жибергенде, котогум жеңемдин амына булк этип кирип кетти.

 Киргенден кийин дароо сигип баштабай, бир-эки мүнөт жеңемдин тилинен соруп жата турдум. Сорушуп жатып, акырын белимди кыймылдап сиге баштадым. Жеңем тиштенип, эмчектерин салаңдатып, белдерин кыймылдатып жатты... 

Акырын темпти көбөйтө баштасам, кыңшылап жатат. Акырындап темпти аябай катуулатып сиге баштаганымда, жеңемин амынан чалп-чулп деген үндөр чыгып жатты. Жеңем колдору менен менин көчүгүмдү сылагылап, башын ары-бери буруп алдымда балыктай туйлап атты. Акыры темпти болушунча күчөттүм, жеңем бөлмөнү жарып аңкыштап да жатат, жалынып да жатат... 

Меники да аз калды... Темпти аябай катуулатып барып мен да катуу үн чыгарып барып бүттүм. Бүтөөргө аз калганда котокту сууруп алып, жеңемин төшүнө бүркүп салдым да жеңемдин үстүнө жыгылдым. 

Экөөбүз тең көл шал болуп тердеп алганбыз. Кучакташкан бойдон көпкө үндөбөй жаттык. Бир кезде жеңем туруп бара жатып "Капкайдагыны эске саласың да" деп күлүп коюп душка кирип кетти. Мен өзүмө келе албай жатып, балконго чыгып тамеки чегип келдим. Душтан чыккандан кийин жеңем "Жат, уктайлы эми" деп өзү да жатып алды. Ошентип экөөбүз тең мемиреп уктап калыптырбыз.

Эртеси түштөргө жакын туруп, ваннага кирип жуунуп, кухняга кирсем жеңем картошка кууруп атыптыр. Мени карай албай уялып жер карайт. Бирок, жүзү албырып, бактылуу... Экөөбүз унчукпай тамактанып, бата кылып спальнийге кирдик. Жеңем кылганына уялып өзүн коёорго жер таппай атканы сезилип атты. А мага кудай берди, бет сыйрылган соң жеңем кеткиче меники дедим. Спальнийге кирээрибиз менен артынан кучактап, мойнунан жыттай баштадым. Жеңем кой, токтот дегенине карабай, төшүнөн эзгилеп, кечээ түнү богиня болдуңуз комплименттерди жаадырып чечиндире баштадым. Жеңем баш ийип эмне кылсам туруп берип атты. Дырдай жылаңач болуп, өзүм диванга жатып, котогумду соруп берүүмдү сурандым. Жеңем эч соруп көрбөгөнүн айтып, кетенчиктеп атты, болбой эле көндүрдүм. Эптеп сорду (окшоштура албады). Кайбарым казык болгондо жеңемди тоңкойтуп, аркасынан кире баштадым. "Ыхххх" деген жеңемди акырын артынан түртө баштадым, ара-чолодо жамбашка чаап коём. Жеңем бышылдап, кышылдап, аңкыштап, кыңшылап атты. Аркасынан сигип атып тизем ооруп кетти, чалкаман жатып, үстүмө чыгардым. Үстүмө чыгып ат чаап баштады (жакшы чабат экен), жамбашын кыймылдатып, эки эмчегин кармалап, аңкыштап атты. Бир маалда жеңемин темпи катуулап, үнү катуу чыга баштады, меники да келе баштаганга жеңем катуулаган сайын мен да ага кошулуп аттым, жеңем айкырган боюнча бүтүп үстүмө жатып калды. Мен дароо жеңемди астыма жаткыза калып катуу сигип, 2-3 мүнөттөн кийин кайбарымды чыгарып жеңемин бетине аттырып салдым. Жеңем жини келген түрдө "Сен мени жалап кылып салдың го, бала!" дейт. "Жеңе, кайниңиздики сизге омолаживающий крем. Анан төшөктө жалаптай сигишет экенсиз" десем күлүп жиберди. Кухняга барып влажная салфетка алып келип бердим, бети-башын аарчынып тазаланып атты. "Эми жеңе кеткиче мендикисиз Күн сайын сигишебиз" десем "Күн сайын ушинтип сиге аласыңбы?" деп күлүп көзүн кысат. Ошентип жеңемди айылга кеткиче 5 күн сиктим. Ал күндүзү леченияда болот, мен жумушта. Үйгө кирээрим менен жеңемди бир сигип, анан тамактанмай. Тамактан кийин төшөк салып эрди-катындай эле жатмай. Жеңем айлыга кеткиче уялбай деле калды. Оозго алганды да өздөштүрдү, ваннада, кухняда, балкондо да сигилди... Иши кылса бири-бирибизди ыраазы кылдык...