Жаш орус кызды көтүнөн сигүү Рекомендуем

24,074 просмотр

0   0

Каалоого жашымбак ойноп жаткан орус эки жаш. Бала кызды жашынган жеринен табаар менен ошол замат аны чечинтип, мамагын ушалап, чоң котогун анын аяр жерине киргизип, чыдамсыздык менен сигип салды. Бир сиккен соң, кайра аны тоңкойтуп туруп котогун көтүнө салып жаш кыздын котунун кыздыгын алды. Ахалата сигүү менен кызды кумарга кандыра.


Дальше
Комментарии

0 Комментарии